Hľa, tvoja matka! (Jn 19,27)
Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie...