Kráľovná sŕdc

Mária je kráľovnou neba i zeme z milosti, tak ako Ježiš je Kráľom svojou prirodzenosťou i víťazstvom. Tak ako kráľovstvo Ježiša Krista je predovšetkým v srdciach a vo vnútri človeka podľa slov: Kráľovstvo Božie je vo vás (Lk 17,21), aj kráľovstvo najsvätejšej Panny je predovšetkým vo vnútri človeka, čiže v jeho duši. V dušiach je so svojim Synom oslavovaná, viac než vo všetkých viditeľných tvoroch a my ju spolu so svätými môžeme nazývať Kráľovnou sŕdc.
(O pravej úcte k Panne Márii, sv. Ľ. M. Grignion z Montfortu)