Nevesta Ducha Svätého

Duch Svätý prijal Máriu za svoju nevestu a vytvoril v nej a s ňou Ježiša Krista, ono veľdielo – vtelené Slovo; ako ženích sa od svojej nevesty nikdy neodvrátil, ale naďalej, každý deň, tajomným, no skutočným spôsobom dáva život vyvoleným v nej a skrze ňu.
(Tajomstvo Márie, sv. Ľ.M. Grignion z Montfortu)