Význam slova zasvätiť sa Panne Márii

Etymologicky význam slov zasvätiť a obetovať v latinčine je rovnaký: posvätiť odovzdaním Bohu (dnes Cirkev odporúča i výraz - zveriť sa Panne Márii). Cieľom zasvätenia sa je úplné obetovanie sa z lásky, ale v Máriinom Srdci, to znamená tým najjemnejším a najnežnejším spôsobom. Všetko, čo nedokážeme uniesť sami, obetujeme jej, aby sa posvätením horké stalo sladkým, tak ako v obete svätej omše chlieb biedy sa stáva chlebom anjelským. Zatúžme po spolupráci s Máriou na zasvätení seba a sveta tak, ako to celkom jasne urobil Ján Pavol II. v Čenstochovej: „ Matka Cirkvi, znovu sa zasväcujem tebe, tvojmu materskému otroctvu lásky: Totus tuus! Celý Tvoj! Zasväcujem ti  celú Cirkev, všade vo všetkých končinách sveta! Zasväcujem ti  celé ľudstvo, všetkých ľudí – mojich bratov, všetkých obyvateľov a národy zeme. Zasväcujem ti Európu a všetky kontinenty. Zasväcujem ti Rím a Poľsko, ktoré sú spojené novým zväzkom lásky v osobe tvojho služobníka. Ó Matka, láskavo nás prijmi! Ó Matka neopúšťaj nás ! Ó Matka, veď nás!“
(brat Efraim, Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 6)