Nová evanjelizácia

Ako evanjelizovať

"Usilujte sa o to, aby každý kto sa s vami stretne, odchádzal šťastný." 
(sv. Faustína)

Nová evanjelizácia pre každého pokrsteného (kňaza či laika) znamená jedno jediné:
Nanovo uveriť Ježišovi a postaviť ho na prvé miesto vo svojom živote. Každý deň s ním rozvíjať osobný vzťah – rozprávať sa s ním (hovoríme tomu modlitba), čítať jeho listy (volajú sa Sväté písmo), stretávať sa s ním (nazývame to svätá omša, kde je Pán Ježiš prítomný štyrmi spôsobmi – v spoločenstve, v Písme, v kňazovi a v Eucharistii), činiť pokánie, zmeniť zmýšľanie (voláme to sviatosť zmierenia), zjednocovať sa s ním (voláme to sväté prijímanie), slúžiť mu (v ľuďoch, s ktorými žijeme, stretávame sa).

Toto svedectvo živého vzťahu s Ježišom je základom i obsahom evanjelizácie. Lebo „keď hovoríme o evanjeliu, nesmieme mať na mysli knihu alebo učenie; evanjelium je oveľa viac: je živým a účinným slovom, ktoré koná to, čo hovorí. Nie je to systém článkov viery a morálnych zásad, ani politický program, ide o osobu: Ježiša Krista, definitívne Božie Slovo, ktoré sa stalo človekom“ (Lineamenta 11). My, čo sme uverili v Krista, čo sme sa ním stretli a uchvátil naše srdce, sa stávame „pracovníkmi“ novej evanjelizácie na základe tohto vzťahu. Lebo „robiť“ novú evanjelizáciu znamená vždy a všade žiť, konať, hovoriť ako ten, kto miluje Ježiša. Po tohoročnej jesennej Biskupskej synode nepribudne práca! Ak, tak na sebe... Určite nám však svedomie bude častejšie pripomínať, že „nemôžeme mlčať o tom, čo sme videli a počuli“ (porov. Sk 4, 20). A to je nová evanjelizácia: privádzať ľudí k Ježišovi „Našli sme Mesiáša!“ (Jn 1, 41)

Marián Kováčik, Slovo, pôstne číslo 2012, Redemptoristi

Evanjelizuj láskou!

Miluj tých, ktorých nemiluješ. Miluj ich, ale skutočne... a povedz im to. Vždy príde hodina, kedy človek ľutuje, že nemiloval dosť a že o svojej láske nepovedal. Nenechávaj víťaziť smrť, nenechaj jej zatiahnuť závoj a oddeliť ťa tak od druhého sveta.  Trhaj, trhaj slovami lásky, vyznaniami lásky to, čo nás oddeľuje od Lásky. Miluj tých, ktorých nemiluješ. Láska nie je iba cit, je to prikázanie, rozkaz. Je to akt vôle, jediný akt hodný mena Čin, akt, ktorý v sebe zhrňuje celú existenciu. Boh je láska a túži po každom človekovi na tomto svete. Nechaj Boha, aby v tebe miloval, urob tak slobodne a s rozhodnosťou, nechaj ho, aby sa ťa zmocnil, staň sa pokorným nástrojom Božej túžby a miluj všetkých ľudí, celý svet a všetko, čo je v ňom. (Paradoxní Bůh, Karmelitánske nakladateľstvo.)

Evanjelizuj životom

Kráľovná pokoja 2. marec 2012 „Drahé deti, vďaka nesmiernej Božej láske prichádzam medzi vás a vytrvalo vás pozývam do náručia svojho Syna. Deti moje, materinským srdcom vás prosím, ale aj napomínam, aby starostlivosť o tých, ktorí nespoznali môjho Syna bola pre vás na prvom mieste. Nedovoľte, aby pozerajúc na vás a váš život, nezatúžili Ho spoznať. Proste Ducha Svätého, aby môj Syn bol vtlačený vo vás. Proste, aby ste mohli byť apoštolmi Božieho svetla v tomto čase tmy a beznádeje. Toto je čas vašej skúšky. S ružencom v ruke a láskou v srdci poďte so mnou. Vediem vás k Vzkrieseniu v mojom Synovi. Proste za tých, ktorých si môj Syn vyvolil, aby mohli vždy žiť skrze Neho a v Ňom Najvyššom kňazovi. Ďakujem vám.Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (MOJE   REALITY.ppt)MOJE REALITY.ppt[ ]1346 Kb
Stiahnuť tento súbor (PRO  DEO II.ppt)PRO DEO II.ppt[ ]5883 Kb
 

Žalmy, sv. Terézia z Lisieux


 

Pokračovanie


 

O jednote

Slovo života o jednote

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (5-Slovo januar 2009.ppt)Slovo života o jednote[január 2009]1481 Kb
 

© StAn