Svedectvá

Príspevky a svedectvá

Na úvod

Ježišovo kópiou prebodnuté Srdce je otvorenou bránou do Božieho kráľovstva...už tu na zemi...(z knihy Čo znamená meno Ježiš, Anton Sorg).                                                                                         

S absolútnou dôverou sa vložte do rúk Božieho milosrdenstva (páter Pio).                                 

Človek schopnosťou reči dominuje nad zvieratami, ale tichom prekonáva samého seba (p.Pio)                                                                                                                                                  

Pokračovanie...

 

© StAn