Príspevky a svedectvá

Na úvod

Ježišovo kópiou prebodnuté Srdce je otvorenou bránou do Božieho kráľovstva...už tu na zemi...(z knihy Čo znamená meno Ježiš, Anton Sorg).                                                                                         

S absolútnou dôverou sa vložte do rúk Božieho milosrdenstva (páter Pio).                                 

Človek schopnosťou reči dominuje nad zvieratami, ale tichom prekonáva samého seba (p.Pio)                                                                                                                                                  

Nájdi si za každú cenu trochu času, aby si sa stal niekym. Zastav sa, miluj. Bez toho, aby si niečo cítil, aby si čakal protislužbu. Modli sa. (Michail Quist)                                                                 

Modlitba je čas, ktorí patrí Bohu. (sv. Terézia z Lisieux, Učiteľka cirkvi)                                               

Prednosť majú tí druhí, až potom idem ja. (Audray  Hepburnová)                                                           

Človek má toľkých priateľov, koľkým pomôže. (autor neznámy) 

Aký je človek vo svojej rodine, taký je v skutočnosti pred Bohom... (Matka Tereza na Slovensku)

Cieľom kresťanského života je získať Ducha Svätého. (Sv. Serafim zo Sarova) 

Poslúchnite Boha v záležitosti, ktorú vám ukáže a okamžite sa pred vami otvorí  ďalšia situácia. Boh vám nikdy nezjaví viac pravdy o sebe, pokiaĺ neposlúchnete to, čo už viete.  (Oswald Chambers: Divoký v srdci.)

Ján Pavol II. v roku 1996, teda rok po jeho návšteve našej krajiny, Slovákom odkázal:

„Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií.
Naplníme tieto očakávania?

Avšak katolícky pápež nebol jediný, kto o Slovensku zmýšľal s nádejou.  Známy, americký protestantský kazateľ David Wilkerson (autor knihy  Dýka a kríž; zomrel 27.apríla 2011) navštívil našu krajinu v roku 2003. Na verejnom zhromaždení povedal, že Boh sa snaží hovoriť k príslušníkom slovenského národa. A že hoci Slovensko je malá krajina, z Božieho pohľadu je pre budúcnosť Európy kľúčová. Podľa Wilkersona tu postupne dôjde ku kresťanskému prebudeniu, ktoré zasiahne najmä mladých ľudí. Slovenská cirkev sa vďaka tomu stane misijnou cirkvou a plody jej aktivít presiahnu hranice tejto krajiny. (Z internetových správ.)


... Vyjadrenia - PBJK!  Ďakujem ! Stránka je veľmi dobrá, pokračujte ďalej. Ave Mária!  Štefan (+ pridané návrhy, 7.2.2011)
- Pozerala som vašu stránku, veľmi sa mi páči.Teším sa, že taká je. V modlitbe s vami,Terka. (24.3. 2011)
- Dnes som prvý krát našla vaše stránky, som nadšená a ďakujem. Anna (3.máj 2011)

... Počas spovede som sa zriekol všetkého a obnovil som si krstné sľuby.Teta M,  potom ako som odtiaľ odchádzal som si opakoval v duchu slovo Ježiš až som ho začal opakovať nahlas a bolo mi zrazu tak ľahko na duši, až sa mi chcelo smiať, tak som sa smial.  Váš P. (mg)

... Chcem opísať príhodu, v ktorej som pochopila, že je to naozaj tak. Bolo to na duchovných cvičeniach, na ktorých sr. Lujza  z Komunity Blahoslavenstiev prednášala o ruženci...Stála som cez prestávku v jedálni a modlila sa potichu desiatok slávnostného ruženca - ktorý nám zoslal Ducha Svätého. Vtom som si všimla, že prichádza o. Filip so sr. Lujzou. Vzali si nejaký koláč a postáli. Po chvíli sr. Lujza odišla a o. Filip ostal, kým som sa nedomodlila. Potom odišiel. Vtedy mi Duch Svätý vnukol, čo mi vlastne chcel ukázať. Keď sa modlím ruženec, Panna Mária s Ježišom prichádzajú. Mária odchádza skôr, Ježiš je dôležitý. A je tu Duch Svätý, ktorý osvetľuje a dáva pochopenie. Božie Slovo hovorí - "Slová, ktoré so vám povedal, sú Duch a život" a "Všetci, čo sa Ho dotkli, ozdraveli." Ak Pán Ježiš prichádza, keď sa modlím, uzdravuje ma, premieňa, učí...spolu s Duchom Svätým. Panna Mária sa prihovára -"Urobte všetko, čo vám povie" a "Nemajú vína". Preto Panna Mária zdôrazňuje - modlite sa, čitajte Sväté písmo. Moja vnučka raz povedala, že nevie, že Ježiško je s nami, lebo Ho nevidí a potrebuje obrázok. Tak mne, ako dieťaťu, tento živý obraz veľmi pomohol. Myslím, že odvtedy je moja modlitba srdcovou záležitosťou. (A.O.)


... Po osobnej premene podľa Božieho plánu treba túžiť, treba ju chcieť...!
Aby sa tak stalo musí nás niečo zaujať, inšpirovať. Napr.: Aj ja by som chcel takto žiť s Bohom a v Bohu, ako som kdesi čítal, chcel  by som, aby moja rodina prekvitala, aby bolo v nej také ovzdušie pokoja a lásky ako u jednych známych, rád by som prežíval takú radosť z viery ako... atď, atď... Boh všetky naše túžby po opravdivom a ovocie prinášajúcom živote, plní.
Ako sa to začalo:
Napadali ma rôzne strelné modlitby.  Napr.:  Moja prvá modlitba, často opakovaná: Bože,  urob ma normálnou...(bola som veľmi precitlivelá a trpela strachom).  Iné modlitby:  Premeň ma Ježiš... Osloboď ma od seba samej... Daj, aby som Ťa milovala a za moju lásku nech je mi odmenou, aby som Ťa milovala ešte viac...Bože, buď milostivý mne hriešnej.  Pane  to, čím ublížim druhým, využi pre ich  dobro...Ježišu, pomôž mi odpustiť... A potom krátke ďakovania... V súčasnosti: najkratšia modlitba Ježiš, Ježiš..., Matka Božia, miluj Ježiša vo mne, (ja mu neviem dať dosť pozornosti), klaňaj sa mu... Panna Mária, ďakujem Ti za všetko, čo pre mňa robíš...Spájam sa so všetkými, ktorí sú v Tvojom Srdci...  
K niektorým krátkym modlitbám sa vraciam, ďalšie pribúdajú zo známych modlitieb.   Zistila som, že keď sa modlím veľmi pomaly vzdychy alebo ruženec, jeho časť, žalmy - pomáha mi to uvedomovať si  Božiu prítomnosť, ale  zároveň si oddychnúť - odpútať sa od diania a vlastných myšlienok.  Objavom pre mňa sa stalo aj ticho:  potrebujem utiecť do ticha, hoci krátkeho... a zrovnať si všetko sama v sebe alebo len byť... v tichu kostola, adorácie , prechádzky , vo svojej izbe...
Človek potrebuje byť aj  sám, uvedomovať si seba samého, ďakovať za seba, za dušu i telo, ponoriť sa do svojho vnútra, kde sídli Boh , veď "...naše telá sú chrámom Ducha Svätého!"(sv. Pavol).  Nové objavy v živote  mi pripomínajú výrok jedného jezuitu: Život s Bohom je dobrodružstvo (i so svojou náročnosťou a strasťami).
Napriek mojim slabostiam a zlyhaniam mi Pán Boh dáva radosť zo života . Už mi väčšinou nevadí, keď veci okolo mňa nie sú vždy podľa mojich predstáv. Uľahčuje mi to život s bližnými... V Bohu a s Bohom môžem život (chvíľu) vychutnať, nemusím sa stále niekde alebo za niečim náhliť, hoci len v mysli.
Ako ma Duch Svätý učí?  Oslovuje ma všetkým, čo žijem, kde sa pohybujem, čo čítam (to si vyberám, povrchné veci prebehnem...).  Nič neodmietam, čo je indiferentné a patrí k životu... Život s Bohom je plnosť... (sv. Ján). Svet i my sme v Ňom a On v nás a v našich vzťahoch. Stvoril nás jedného pre druhého, i pre Seba samého... chce nás... veď sa stal človekom pre nás!  Vtelenie je vrchol lásky k nám a posvätenie človečenstva... Toto si uvedomujem  čoraz viac...a za to ďakujem.  Zo Sv. Augustína si  pamätám: "Vážme si Boha - v človeku" a z jedného Euch. kongresu: "Človek človeku je Kristus" - takto sa ľahšie hľadá jednota s druhými...
Prajem sebe i Vám, milí priatelia, stále nové a nové objavy s Ním  a  všetkým mladým ? :  Boh nie je proti veselosti a šanteniu, ani proti zaľúbeniu... Boh dáva oveľa väčšie naplnenie života pre jednotlivca i manželov i rodiny  ako si vieme predstaviť... a najrýchlejšie cez Máriu!   (Magdaléna)

PS: Osvedčené pravidlo: stále znova a znova začínať, nedbať na vlastné prehry, nedať sa znechutiť... Ježiš je naozaj s každým z nás osobne, je predsa Všemohúci... a daroval nám Cirkev...“


... S manželom sme spolu 32 rokov. Keby som povedala, že prechádzame krízou, bolo by to veľmi mierne povedané. Skôr by som povedala, že sme stroskotali. Dlhší čas sme sedeli hľadiac každý inou stranou a čakali na zázrak, alebo lepšie povedané, nečakali sme už na nič. Vtedy mi Pán povedal: "Žena, hľa, tvoj syn!" Vzbúrila som sa. Očakávala som od manžela, že mi bude partnerom, oporou a ...Trvalo nejaký čas, kým som to prijala. Prijala som ho za syna. Odvtedy sa naňho pozerám úplne ináč. Neočakávam od neho to, čoho nie je schopný, starám sa o jeho potreby, pýtajúc sa Pána :"Pane, Ty vieš, čo potrebuje, veď ma!" Nezasahujem tam kde by som predtým chcela.Učím sa milovať syna, spolupracovať s Pánom na jeho raste.Dnes viem, že je to možné len v Márii, v odovzdanosti do jej srdca. Len v nej som sa mohla nájsť ako matka. Len v nej môžem byť nevestou Boha a porodiť syna. Objavujem silu modlitby, učím sa stáť s  Máriou pod krížom často v neschopnosti niečo urobiť, ale v pevnej dôvere v svojho Boha.   A najlepšie na tom je, že si všímam, že manžel je v niektorých situáciách mojím otcom. Náš vzťah je premieňaný, alebo skôr vstáva zmŕtvych.                                          

Raz večer, po nikam nevedúcej výmene názorov som si šla ľahnúť s modlitbou, že neviem, čo s tým. Nemá zmysel sa dohadovať, nezmením druhého človeka...Vtom sa v mojom vnútri ozvalo: "Moje srdce prekypuje krásnymi slovami, svoje verše venujem Kráľovi. " Duch Svätý mi pripomenul slová, ktoré som sa niekedy predtým učila naspamäť. A bolo po roztrpčenosti. Začala som manžela žehnať a chváliť Pána za všetko dobro. Božie Slovo je živé a účinné. Aleluja! (A.O.)© StAn