Autorstvo stránok

PDF | Tlačiť |

Iniciátorom  stránok marianských hnutí na Slovensku je Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja. Inšpiráciou pre vytvorenie  stránky boli  túžby otca biskupa Pavla Hnilicu, slová podpory  vyslovené otcom biskupom Štefanom Vrablecom, duch. otcom PhLic. Jurajom Vittekom a konzultantom otcom Šimonom Tyrolom, OP.

Členky kontaktného bratstva RPMKP (pozri v Predstavení hnutí) zodpovedajú za obsah stránok. Niektoré hnutia prispeli vlastným textom. Ďalšie texty boli spracované z dostupných materiálov (internet, časopisy). Stránky vyhotovila a spravuje spoločnosť StAn v spolupráci s autormi obsahu stránok. Stránky boli uvedené na internet v apríli 2010.

© StAn