Duch Svätý – princíp jednoty

V prednáške „Duch svätý princíp jednoty“ môžeme objaviť úžasný základ lásky a jednoty pre svoj život s Bohom, s blízkymi a s blížnymi - základ vnútorného priateľstva a blízkosti... (výber - záver článku z prílohy.)

Ak nové prikázanie spočíva v tom, aby sme sa navzájom milovali, milovali jeden druhého, možno, že je to stopa, jedna stopa  pre utváranie jednoty s druhým(i).

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (DUCH SVÄTÝ princíp jednoty, mierne skrátené.doc)Duch Svätý princíp jednoty[ ]53 Kb

Pokračovanie...

 

Eucharistia – sviatosť jednoty

Účasť na Pánovom stole

„Preto, moji milovaní, utekajte pred modloslužbou. Hovorím vám ako rozumným. Posúďte sami, čo hovorím: Nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele? Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe“. (1 Kor. 10,14-17)

Málokto z tých, čo hovoria o Cirkvi pozná definíciu učiteľa Cirkvi sv. Cypriana: „De unitate Patris et Filii et Spiritus Sancti  plebs adunata“. Cirkev je v jednote Otca i Syna i Ducha Svätého  zjednotený ľud.

Pokračovanie...

 

Jednota Ježiša a Márie

Svadba v Káne – prvé zo znamení (Jn 2, 1-12)
Meditácia o. Philipa Mascarela, Komunita Blahoslavenstiev

Na tretí deň bola v Káne svadba. Bola tam aj Ježišova matka... Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú víno." Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina." Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!"

Mária si všimne, že nemajú víno a vie, že bez vína je slávnosť pokazená. Vie, že ľudia aj po 10 rokoch spomínajú, že na tej svadbe nemali vína. Apoštol Ján je starostlivý a snaží sa tu ukázať aj ľudskú stránku, z ktorej potom vyberá zmysel duchovný. Takto koná aj Boh.

Pokračovanie...

 

Ježišova veľkňazská modlitba

Evanjelium sv. Jána, 17. kapitola

Ježiš sa modlí za seba.

Otče, nadišla hodina: osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba., tak ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet.

Pokračovanie...

 

"MY" v cirkvi – Benedikt XVI.

Drahí bratia a sestry v Ríme a na celom svete...

Dnes nad nami zažiarilo svetlo, pretože sa pre nás narodil Pán!

Liturgia svätej omše na úsvite nám pripomenula, že noc už ustúpila a deň sa priblížil. Svetlo, ktoré vychádza z betlehemskej jaskyne nás ožiaruje. Sväté Písmo a liturgia nám však nehovoria o prirodzenom svetle, ale o inom druhu svetla, o osobitnom svetle, ktoré smeruje a je orientované smerom k „nám", teda k „nám", pre ktorých sa v Betleheme „narodilo" dieťa. Toto „my" označuje Cirkev, veľkú rodinu veriacich v Krista, ktorí s nádejou očakávali nové narodenie Spasiteľa a dnes toto tajomstvo slávia ako stále aktuálne.

Pokračovanie...

 

Sila v jednote

E. Neubert: Ježiš, môj ideál, Syn Máriin

Mária:

1. Synu, nezostávaj osamotený. Spoj sa s tými, ktorí majú také isté apoštolské túžby ako ty.
Ak budeš chcieť strážiť svätý oheň apoštolátu na dne svojej duše, udusíš ho.
Hovoriac s inými o spoločných myšlienkach a o spoločných túžbach, učiníš ich horúcejšími v sebe, i v nich. Jednota urobí ešte inú vec nielen, že rozohní vašu spoločnú horlivosť: dá jej neporovnateľnú silu. Keď budeš pracovať s iným, budeš nie dva razy, lež desať ráz tak silným. A keď vás bude dobre zjednotené vojsko, budete nepremožiteľní.

Pokračovanie...

 

Viac článkov...

© StAn