Jednota Ježiša a Márie

PDF | Tlačiť |

Svadba v Káne – prvé zo znamení (Jn 2, 1-12)
Meditácia o. Philipa Mascarela, Komunita Blahoslavenstiev

Na tretí deň bola v Káne svadba. Bola tam aj Ježišova matka... Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú víno." Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina." Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!"

Mária si všimne, že nemajú víno a vie, že bez vína je slávnosť pokazená. Vie, že ľudia aj po 10 rokoch spomínajú, že na tej svadbe nemali vína. Apoštol Ján je starostlivý a snaží sa tu ukázať aj ľudskú stránku, z ktorej potom vyberá zmysel duchovný. Takto koná aj Boh.

Mária oslovuje svojho Syna. Neobrátila sa na pána domu, aby išiel nakúpiť víno. Hovorí priamo Synovi: „Nemajú víno." Ježiš bol možno prekvapený a odpovedá: „Čo mňa a teba do toho, žena?" Zdá sa, že Ježiš v odpovedi odmietol konať. Možno to chápať aj – nechaj ma na pokoji. Ján Pavol II. čerpá z gréckeho originálu: „čo je medzi tebou a mnou žena?" a dáva to do súvisu s Gn 3, keď po dedičnom hriechu nastal zlom medzi Bohom a človekom. Práve teraz si Ježiš – Boh uvedomuje chvíľu rozdelenia medzi Bohom a človekom, ale ešte nenastal Jeho čas konať. No napriek tomu Ježiš urobí, čo žiada Mária, aj keď neprišla jeho hodina. Áno, čas patrí Otcovi - je rezervovaný výlučne Jemu. Celé Jánovo evanjelium je písané v rytme času. (Jn 4,23: prichádza hodina, ba už je tu, Jn 7,6-8... lebo môj čas sa ešte nenaplnil, Jn 7,30 nik nepoložil naň ruky, lebo ešte neprišla jeho hodina...)

Mária však rozhýbala Božiu chvíľu, dotkla sa času. Tu vidíme moc jej príhovoru (Ján Pavol II.). Mária je začlenená do plánu spásy.

Mária sa s odvahou obráti na sluhov (akoby nerešpektovala svojho Syna): „Urobte všetko, čo vám povie !" Nie ste prekvapení ? Ona nepokračuje v rozhovore so Synom, ale sa obracia priamo na obsluhujúcich. Čo je dôležité a bije do oči, je jednota dvoch osôb, dvoch sŕdc. Mária dobre pozná svojho Syna. Vidia svoje srdcia navzájom.

Sv. Ľ. M. Grignion hovorí – táto jednota v Káne je plodom 30 rokov spoločného života v Nazarete. Aby Ježiš oslávil Otca a spasil duše – táto nekonečná múdrosť nenašla dokonalejší spôsob ako sa vo všetkom podriadiť Panne Márií. Týchto 30 rokov skrytého života, v nesmiernej poslušnosti svojej Matke, Ježiš oslavuje svojho Otca viac, ako počas 3 rokov verejného pôsobenia, viac ako svojimi zázrakmi. Tu ľudské chápanie ostáva v koncoch. Jeden bol podriadený druhému, dve poslušné srdcia – toto je vyššia úroveň. Mária nás chce voviesť do tejto jednoty s Ježišom tak, ako bola ona. Toto je celý zmysel - urobte všetko, čo vám povie. Hovorí to sluhom - určuje toto slovo ľuďom, prihovára sa nám všetkým, aby nás viedla k poslušnosti nášho srdca.

Obidvaja (Boh Otec Mt 17,5 aj Mária) hovoria – počúvajte Syna, vložil som doň lásku. Adam a Eva neposlúchli. A tu cez Máriu je obnovená zmluva. Je to jej misia s každým z nás. Ak nám Ježiš dáva Máriu za svoju Matku to je preto, že nás Mária nanovo rodí pre jednotu s Bohom. Amen.

Spracované podľa počutého slova, Kežmarok, november 2009 -ms-

© StAn