Sila v jednote

PDF | Tlačiť |

E. Neubert: Ježiš, môj ideál, Syn Máriin

Mária:

1. Synu, nezostávaj osamotený. Spoj sa s tými, ktorí majú také isté apoštolské túžby ako ty.
Ak budeš chcieť strážiť svätý oheň apoštolátu na dne svojej duše, udusíš ho.
Hovoriac s inými o spoločných myšlienkach a o spoločných túžbach, učiníš ich horúcejšími v sebe, i v nich. Jednota urobí ešte inú vec nielen, že rozohní vašu spoločnú horlivosť: dá jej neporovnateľnú silu. Keď budeš pracovať s iným, budeš nie dva razy, lež desať ráz tak silným. A keď vás bude dobre zjednotené vojsko, budete nepremožiteľní.

2. Kde nájdeš týchto druhov v zbrani, oduševnených tými istými náhľadmi ako ty? Hľadaj a nájdeš. Azda sú okolo teba, celkom hotoví prijať ťa do svojich šíkov: pripoj sa k nim.
Ak ti je možné zaradiť sa do niektorej mojej kongregácie, neváhaj. V minulosti všetky kongregácie, ktoré pochopili, že nie sú iba holé náboženské združenia, lež vojsko napredujúce v mene Ženy, ktorá má potrieť hlavu hadovu, dobývali skvelé víťazstvá.
A v budúcnosti budú im pripravené ešte skvelejšie víťazstvá, ak si len lepšie uvedomia moje poslanie a svoje poslanie. Vari máš okolo seba len osamotených jedincov. Odkry spomedzi nich tých, ktorí sú schopní ťa porozumieť.
Často v jednom prostredí jestvuje viac duší, ktoré majú tieže sklony, a myslia, že sú samy svojho druhu. Keď po mesiacoch a hádam po rokoch náhodný rozhovor ich vzájomne odkryl, sú celé udivené, že sa považovali tak dlho za cudzie, kým boli sestrami.
Pokús sa hovoriť s inými o tom, čo ti leží na srdci a uvidíš, akú odozvu vyvolajú tvoje prejavy.

3. Azda spočiatku nenájdeš takých, ktorých by si mohol zasvätiť svojmu ideálu. Najlepšími tvojimi spolupracovníkmi nebudú vždy tí, ktorí odpovedia prví a s najväčším oduševnením na tvoju výzvu. Úsudok, vôľa, veľkodušnosť, schopnosť dávať sa stoja viac než pohotové zápaly.
Nehovor: „V tomto prostredí nieto čo robiť. Všetci, čo sú okolo mňa, sú rovnako neteční." Je jemnosť, ktorá sa skrýva, je vznešenosť, ktorá sa nepozná.
Je na tebe, aby si im dal povedomie seba samých. Budú celí šťastní, keď pocítia, ako na dne ich bytia sa zobúdzajú túžby po dokonalosti a po oddaní sa veľkej veci.

4. Niekedy sú to ľudia, ktorí vyznávajú celkom opačné náuky než je tvoja náuka, ktorí budú najsúcejšími, aby sa stali jedného dňa tvojimi druhmi v zbrani.
Či Šavol, prenasledovateľ, nestal sa veľkým apoštolom Kristovým? Neskúmaj natoľko slová a skutky ľudí, ako vnútorné presvedčenie, ktoré ich vyvoláva.
Duša úprimného, veľkodušného, horlivého neverca je spôsobilejšia bojovať s tebou isté zápasy, ako duša kresťana bez odhodlanosti, bez ducha obety.

5. Možno, že budeš musieť dlho hľadať, namáhavo pretvárať, zakúšať mnoho sklamaní. Nedaj sa zroniť. Kristus má svojich vyvolených vo všetkých prostrediach; hľadaj, kým nenájdeš.

6. Najprv budete iba malým šíkom! Nezáleží na tom, len nech ste jednotní.
Nikde nevíťazí väčšina, lež rozhodná, činná, dobre usporiadaná a ukáznená menšina.
S neomylnou a zázračne plodnou náukou, s cnosťou a bezpríkladnou mocou obetovania sa, s nekonečne vznešeným ideálom a všemohúcou pomocou nebies, katolíci takmer všetkých krajín mali by viac než treba k víťazstvu, keby sa vedeli spojiť.
Ale oni to nevedia a preto sú takmer vo všetkých krajinách porážaní. Nepriatelia môjho Syna sú roztrieštení vo všetkých bodoch náuky: dávajú sa dokopy iba k tomu, aby napádali Cirkev. Katolíci sú jednotní vo všetkých bodoch náuky; dávajú sa trieštiť iba v obrane Cirkvi.
Keď satan nájde kresťanov príliš dychtiacich slúžiť Bohu, než aby sa dali pokúšať proti viere alebo cnosti, vnuká im rozličné spôsoby apoštolátu, a tak miesto aby potierali jeho, potierajú sa vzájomne.
Či nikdy nevideli, že vo vojnách medzi národmi víťazné vojská sú tie, kde vojaci a dôstojníci zriekajú sa svojich osobných názorov, aby vyplnili verne spoločný plán, ktorý nemusí byť sám o sebe najdokonalejším?
Že vo výdobytkoch Cirkvi čaty, ktoré vždy získali najrozsiahlejších úspechov, sú šíky rehoľníkov, viazaných sľubom poslušnosti, že budú s dokonalou učenlivosťou nasledovať pokyny svojich predstavených?

7. Čo sa teba týka, porozumej, že nepatrné, ale skutočné dobro stojí viac než väčšie, ale neskutočné dobro; že sila je iba v jednote a jednota v sebazaprení; a že treba dať prednosť víťazstvu spoločnej veci pred víťazstvom svojich vlastných myšlienok.
Rozjímaj o tejto náuke, prežívaj ju a hlásaj ju!

Veriaci:

Matka, sľubujem ti, že chcem použiť celý svoj život na to, aby som zveľaďoval tvoje vojsko, činil ho jednotným, silným a oduševneným.

Z francúzského originálu vydali františkáni v Kremnici r. 1943
(celé dielo na www.christ-net.sk/knihy on line)

© StAn