Pre náročných

Biblický základ Mariánskej úcty preložený zo stránky www.scripturecatholic.com zameranej na biblické verše vysvetľujúce to, v čo verí Katolícka Cirkev.
Autor: John Salza
Slovensky preklad: Martin Sobota

Pokračovanie...

 

Duch Svätý a Panna Mária

© Ladislav ZáborskýMilí čitatelia - priatelia,

možno ste si všimli vo svojom úsilí ísť niektorou z mariánskych ciest, že Mária, Nevesta Ducha Svätého nás približuje k osobám Najsvätejšej Trojice. S bázňou ich poznávame, čoraz viac im patríme a s Máriou a v Márii (L. M. Grignion) sa učíme im načúvať. To však predpokladá, že sme svoje zasvätenie sa Panne Márii zvnútornili (Benedikt XVI.), žijeme ho a túžime byť ako Ona - odovzdaní a vnútorne malí.

Pokračovanie...

 

Panna Mária a naša história

Mariánska úcta a naša história
Niet vari jediného mesiaca v roku, žeby si Cirkev nepripomínala niektoré tajomstvo Máriinho života. V septembri sú to tri sviatky či spomienky, ktoré slávi naša miestna cirkev – 8. narodenie, 12. meno, a 15. bolesti Božej Matky. Slovenskí veriaci sú známi ako horliví ctitelia Panny Márie a šíritelia jej úcty už od čias svätých Cyrila a Metoda. O dejinách mariánskej úcty na Slovensku v roku 1984 na púti v Šaštíne hovoril vtedajší biskup Trnavskej arcidiecézy Mons. Július Gábriš.

Pokračovanie...

 

Pravá úcta k Panne Márii

Cieľ úcty k Panne Márii
Mariánska úcta
Matka Vykupiteľa
Nevesta Ducha Svätého
Kráľovná sŕdc
Význam slova zasvätiť sa Panne Márii

K Panne Márii patrí ako ku Kristovej Matke jedinečná dôstojnosť vzhľadom na jej dôverný vzťah k Synovi. Cirkev jej preukazuje zvláštnu úctu – hyperdúliu, ktorá prevyšuje kult prislúchajúci anjelom a svätým. Ako Matka Krista Kráľa je Kráľovnou celého sveta. Pravá mariánska úcta nikdy neodvádza veriacich od úcty ku Kristovi a je na ňu plne zameraná Avšak aj pri nej je možné nájsť znaky falošnej úcty.

Pokračovanie...

 

Apoštol Panny Márie

François Xavier  Wallays, generálny moderátor Komunity Blahoslavenstiev v  čase 10. výročia  vzniku Rodiny Panny Márie, Kráľovnej pokoja 2004, krátené z prednášky.

Nato, aby sme mohli v každodennom živote správne žiť zasvätenie sa Panne Márii, treba pochopiť jeho cieľ. Nesmieme v ňom vidieť cieľ sám osebe, ale to, čo je za ním. Brat Efraim, (zakladateľ Komunity Blahoslavenstiev a autor knihy Rodina Panny Márie, Kraľovnej pokoja) najskôr dostal víziu, povolanie a ako prostriedok mu bola daná kniha, ktorá  je duchovnou prípravou k zasväteniu sa trvajúcou 33 dní... Čo je v tomto povolaní špecifické? Je plánom Panny Márie, či skôr Božím plánom, ktorý Panna Mária uskutočňuje: vzbudiť zástup apoštolov.

Pokračovanie...

 

Zasvätenia Panne Márii

Milí čitatelia - priatelia!

Radi by sme vám ponúkli rôzne možnosti zasvätenia sa Panne Márii, ktoré na Slovensku poznáme. Nie je to vyčerpávajúci text ... a je to pohľad z našich skúsenosti a poznania.                
Autori stránok marianskehnutia.sk

Na Slovensku je najznámejšie zasvätenie sa Panne Márii v rámci Večeradiel s Pannou Máriou/Marianské kňazské hnutie, potom zasvätenia fatimské na Fatimských stretnutiach v sobotu - Svetový apoštolát Fatimy; Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Tiež sa príležitostne zasväcujeme - zverujeme Panne Márii na pútnych miestach.

Benedikt XVI.: "... konkretizovat, zvnútorniť úkon zasvätenia Božej Matke"

Celkom osobitným spôsobom bez veľkej  námahy 
sa
teda môžeme posunúť vo viere smerom k živej viere,
práve cez zverenie sa - zasvätenie sa Panne Márii.

Na základe vlastných skúsenosti i skúsenosti mnohých, vám chceme ponúknuť prostriedok, ktorým je 33 dní duchovných cvičení k zasväteniu. Názov "príručky" je Rodina Panny Márie Kráľovnej pokoja: Stačí otvoriť knihu a čítať, modliť sa deň za dňom modlitbami z pokladu Cirkvi a obohatiť svoje poznanie  úryvkami zo Sv. Písma a od osobností z pokladu Cirkvi. Zasvätiť sa Panne Márii znamená v konečnom dôsledku učiť sa od nej... a nasledovať ju v čnostiach. V tejto ponuke ide o individuálne zasvätenie sa Najsvätejšej Trojici skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie a tiež o to, dať pojmu "zasvätiť sa Panne Márii" veľmi konkrétny obsah.


K čomu má slúžiť kniha ponúkaná k zasväteniu:


V zasvätení sa Panne Márii nesmieme vidieť cieľ sám osebe, ale to, čo je za ním.
Čo je v tomto pozvaní - zasvätiť sa Panne Márii špecifické?.
Zasvätenie nie je na to, aby sme mali dobrý pocit zo svojej mariánskej zbožnosti, nie je ďalšou pobožnosťou navyše, ale  prostriedok. Všetky ostatné použitia sú vedľa. Zasvätenie je teda nástroj, nie pobožnosť. Je pomôckou k napredovaniu, k prehlbovaniu sa, k pokroku - ale s jediným cieľom - musí nás zmeniť, inak nemá zmysel modliť sa ho. A ak nás, bratia a sestry, zasvätenie nepremieňa, tak sa modlíme na nesprávnej strane knihy...

Tridsaťtri dní máme najprv prejsť ako celok. Potom je však dobré vybrať si jeden deň, jeden  aspekt zasvätenia - práve ten, ktorý nám bráni stať sa apoštolmi. Ak vám v tom napríklad bráni hmotný majetok, tak pracujte s dňom zasvätenia, ktorého cieľom je zasvätenie materiálneho bohatstva. Ak vám v tom bránia vaše citové, rodinné vzťahy, možno budete musieť zasväcovať svoje vzťahy aj tri roky.
Modlitbe neodolá nič. Nič, skutočne nič. Len jedno je potrebné: modliť sa tak dlho, ako treba. V modlitbe
treba vytrvať. Ak vás premáha ťažoba smútku, zasväcujte svoj pocit Márii dovtedy, kým sa balvan smútku kúsok po kúsku nerozsype a kým nebudete upevnení v Máriinej  radosti. (Vybrané z textov Apoštol Panny Márie.)


Postupne napíšeme viac podrobností pre prácu s textami, pozri aj Prílohy.
Knihu pre záujemcov ponúkame:
kontakt:

Mária Gregorovičová,  Za štadiónom 12,  040 01 Košice,  tel.: 0905 879 217,  055 6334771,
mgregorovicova33@gmail.com
O spoločenstve Rodina Panny Márie Kráľovnej pokoja, ktoré sa venuje práve tomuto apoštolátu sa dozviete tu  

© StAn