Duch Svätý a Panna Mária

PDF | Tlačiť |

© Ladislav ZáborskýMilí čitatelia - priatelia,

možno ste si všimli vo svojom úsilí ísť niektorou z mariánskych ciest, že Mária, Nevesta Ducha Svätého nás približuje k osobám Najsvätejšej Trojice. S bázňou ich poznávame, čoraz viac im patríme a s Máriou a v Márii (L. M. Grignion) sa učíme im načúvať. To však predpokladá, že sme svoje zasvätenie sa Panne Márii zvnútornili (Benedikt XVI.), žijeme ho a túžime byť ako Ona - odovzdaní a vnútorne malí.


Máriine materstvo je z Ducha Svätého a skrze Ducha Svätého plodí aj nás (L. M. Grignion). Stvárňuje nás až do takej miery, že v nás rozvíja znovuzrodenie, darované v krste. O ňom hovorí Pán Ježiš Nikodémovi (Jn 3)  a staneme sa novým stvorením: „Hľa, tvorím všetko nové.“ (Zj 21,5 ; 2 Kor 5,17)

Duch Svätý,
ktorý nám bol daný účinkuje v nás z prisľúbení (Jn 14,16; 2Kor 1,20-22; 1Kor 6,19; Rim 5,5):
- pripomína nám Slovo, učí nás, povzbudzuje, potešuje, oživuje a očisťuje
(pasívnym očisťovaním, keď už vlastným úsilím sa nedá ísť ďalej)
- chráni (od nášho ja), vedie (k zrelosti Krista, Gal 2,21)
- a volá nás do Pánovej vinice pre rast Božieho Kráľovstva na zemi...

Duch Svätý účinkuje aj medzi nami navzájom. Je tmelom, spojivom duší a jednotou sŕdc, ktorá zahŕňa všetkých ... Duch Svátý je princípom jednoty, ktorá je Ježišovým cieľom (Jn 17).„ Jednota kresťanov je na jednej strane tajomnou skutočnosťou, ktorá prebýva v srdciach veriacich, zároveň však má zažiariť v celom svojom jase v dejinách, lebo má smerovať ku konkrétnemu cieľu: aby svet uveril...“ ( Benedikt XVI.)

Otvárajme sa denne Duchu Svätému, ktorý sa v nás prihovára Abba Otče ... Uvedomujme si a hľadajme vnútornú jednotu svojho srdca so všetkými... (Prís 27,19).

Nech príde Božie Kráľovstvo!

Autori stránok

© StAn