Pravá úcta k Panne Márii

PDF | Tlačiť |

Cieľ úcty k Panne Márii
Mariánska úcta
Matka Vykupiteľa
Nevesta Ducha Svätého
Kráľovná sŕdc
Význam slova zasvätiť sa Panne Márii

K Panne Márii patrí ako ku Kristovej Matke jedinečná dôstojnosť vzhľadom na jej dôverný vzťah k Synovi. Cirkev jej preukazuje zvláštnu úctu – hyperdúliu, ktorá prevyšuje kult prislúchajúci anjelom a svätým. Ako Matka Krista Kráľa je Kráľovnou celého sveta. Pravá mariánska úcta nikdy neodvádza veriacich od úcty ku Kristovi a je na ňu plne zameraná Avšak aj pri nej je možné nájsť znaky falošnej úcty.

Rozoberá ich sv. Ludovít Mária Grignion vo svojej "teológii mariánskej cesty" (klikni vyššie):


posudzovačnosť   je známkou pýchy ducha, ktorá kritizuje všetky prejavy zbožnej úcty jednoduchých ľudí;
úzkostlivosť čiže strach z uctievania Matky, aby sme neurazili Syna a nevyvyšovali ju nad neho;
vonkajškovosť

úcta spočívajúca iba na vonkajších úkonoch, ktorá nevedie k premene života a k napodobňovaniu čností Panny Márie;

opovážlivosť

zotrvávanie v hriechoch a zlých návykoch a spoliehanie sa na milosti vyprosené Máriou;

nestálosť striedanie prílišného nadšenia s vlažnosťou, náladovosť v úcte;
pokrytectvo

ukrývanie hriechov a nemorálného života pod pláštik Panny, vydávanie sa za jej služobníkov s cieľom zdať sa lepšími v očiach druhých;

zištnosť utiekanie sa k Panne Márii iba v časoch choroby a nebezpečenstva


Pravá úcta k Matke Božej podľa sv. Ľ. M. Grigniona vyviera z vnútra, z úsudku o jej vyvolení, je plná nežnosti a  veľkej dôvery; vystríha pred hriechom, nezanecháva rýchlo skutky zbožnosti, nebojí sa, žeby urazila jej Syna. Nenesie v sebe škrupulóznosť ani ustráchanosť, verí v Máriinu blízkosť; nežistne miluje a slúži i v časoch duchovnej prázdnoty a usmerňuje dušu od seba k Bohu a k blížnym.
(Prevzaté z Katolíckych novín z 12.júna 2005, Marta Raučinová, upravené.)

© StAn