Zasvätenia Panne Márii

PDF | Tlačiť |

Milí čitatelia - priatelia!

Radi by sme vám ponúkli rôzne možnosti zasvätenia sa Panne Márii, ktoré na Slovensku poznáme. Nie je to vyčerpávajúci text ... a je to pohľad z našich skúsenosti a poznania.                
Autori stránok marianskehnutia.sk

Na Slovensku je najznámejšie zasvätenie sa Panne Márii v rámci Večeradiel s Pannou Máriou/Marianské kňazské hnutie, potom zasvätenia fatimské na Fatimských stretnutiach v sobotu - Svetový apoštolát Fatimy; Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Tiež sa príležitostne zasväcujeme - zverujeme Panne Márii na pútnych miestach.

Benedikt XVI.: "... konkretizovat, zvnútorniť úkon zasvätenia Božej Matke"

Celkom osobitným spôsobom bez veľkej  námahy 
sa
teda môžeme posunúť vo viere smerom k živej viere,
práve cez zverenie sa - zasvätenie sa Panne Márii.

Na základe vlastných skúsenosti i skúsenosti mnohých, vám chceme ponúknuť prostriedok, ktorým je 33 dní duchovných cvičení k zasväteniu. Názov "príručky" je Rodina Panny Márie Kráľovnej pokoja: Stačí otvoriť knihu a čítať, modliť sa deň za dňom modlitbami z pokladu Cirkvi a obohatiť svoje poznanie  úryvkami zo Sv. Písma a od osobností z pokladu Cirkvi. Zasvätiť sa Panne Márii znamená v konečnom dôsledku učiť sa od nej... a nasledovať ju v čnostiach. V tejto ponuke ide o individuálne zasvätenie sa Najsvätejšej Trojici skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie a tiež o to, dať pojmu "zasvätiť sa Panne Márii" veľmi konkrétny obsah.


K čomu má slúžiť kniha ponúkaná k zasväteniu:


V zasvätení sa Panne Márii nesmieme vidieť cieľ sám osebe, ale to, čo je za ním.
Čo je v tomto pozvaní - zasvätiť sa Panne Márii špecifické?.
Zasvätenie nie je na to, aby sme mali dobrý pocit zo svojej mariánskej zbožnosti, nie je ďalšou pobožnosťou navyše, ale  prostriedok. Všetky ostatné použitia sú vedľa. Zasvätenie je teda nástroj, nie pobožnosť. Je pomôckou k napredovaniu, k prehlbovaniu sa, k pokroku - ale s jediným cieľom - musí nás zmeniť, inak nemá zmysel modliť sa ho. A ak nás, bratia a sestry, zasvätenie nepremieňa, tak sa modlíme na nesprávnej strane knihy...

Tridsaťtri dní máme najprv prejsť ako celok. Potom je však dobré vybrať si jeden deň, jeden  aspekt zasvätenia - práve ten, ktorý nám bráni stať sa apoštolmi. Ak vám v tom napríklad bráni hmotný majetok, tak pracujte s dňom zasvätenia, ktorého cieľom je zasvätenie materiálneho bohatstva. Ak vám v tom bránia vaše citové, rodinné vzťahy, možno budete musieť zasväcovať svoje vzťahy aj tri roky.
Modlitbe neodolá nič. Nič, skutočne nič. Len jedno je potrebné: modliť sa tak dlho, ako treba. V modlitbe
treba vytrvať. Ak vás premáha ťažoba smútku, zasväcujte svoj pocit Márii dovtedy, kým sa balvan smútku kúsok po kúsku nerozsype a kým nebudete upevnení v Máriinej  radosti. (Vybrané z textov Apoštol Panny Márie.)


Postupne napíšeme viac podrobností pre prácu s textami, pozri aj Prílohy.
Knihu pre záujemcov ponúkame:
kontakt:

Mária Gregorovičová,  Za štadiónom 12,  040 01 Košice,  tel.: 0905 879 217,  055 6334771,
mgregorovicova33@gmail.com
O spoločenstve Rodina Panny Márie Kráľovnej pokoja, ktoré sa venuje práve tomuto apoštolátu sa dozviete tu © StAn