Blahoslavení čistého srdca

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

„Vieš, čo je to čistota srdca?“ opýtal sa svätý František. „ Že už človek nemá chyby, ktoré by si vyčítal,“ odpovedal brat Lev. „ Tak teraz rozumiem tvojmu smútku, pretože vždy budeš mať nejaké chyby.“ „Ver mi, Lev“, povedal František, ...

Pokračovanie...

 

Modlitba srdcom

Boh prebýva v našom srdci.

Modlitba srdcom je chvíľa, v ktorej sa chceme ponoriť do Božej prítomnosti. Formy Božej prítomnosti sú mnohoraké: Boh je prítomný vo stvorení, môžeme ho v ňom obdivovať, je prítomný v Eucharistii – môžeme ho tam uctievať, je prítomný v Slove – môžeme ho nájsť v meditácii  sv. Písma,... No jestvuje ďalšia forma Božej prítomnosti ...

Pokračovanie...

 

Panna Mária je modlitba

Prvé zobrazenie Panny Márie v katakombách bol obraz ako sa modlí.
To, že P. Mária je modlitba, je tajomstvo.
Treba spoznávať, kto je ona, jej dušu, ktorá je neustále obrátená k Bohu.

Modlitba je práve to, že som stále otočený k Bohu. ...

Pokračovanie...

 

Modlitba pred Eucharistiou

So zmŕtvychvstalým Ježišom sa môžeme najlepšie stretnúť v Eucharistii. Je to náš najväčší poklad. Ježiš prítomný v tejto sviatosti delí sa s nami o plody svojho víťazstva nad hriechom, diablom a smrťou. Udeľuje nám dar večného života. Eucharistického Ježiša k poklone nám sprostredkuje vždy znova a znova slávenie Eucharistie - svätá omša je výsostnou sviatosťou jednoty... Uvedomujeme si to vôbec?...

Pokračovanie...

 

Ruženec k Sedembolestnej

ikonopisec Laco Németh


Pokračovanie...

 

Novéna k Rozväzovačke uzlov

Sv. otec František na Mariánskych dňoch v Ríme, október 2013: O uzloch v našom živote,
ktoré pomáha rozväzovať Panna Mária ... 

Úcta k Panne Márii, Rozväzovačke uzlov“ má pôvod v Augsburgu v Nemecku.

Panna Mária Rozväzovačka uzlov   Kostol v Augsburgu

Pokračovanie...

 

Viac článkov...

© StAn