Modlitba srdcom

PDF | Tlačiť |

Boh prebýva v našom srdci.

Modlitba srdcom je chvíľa, v ktorej sa chceme ponoriť do Božej prítomnosti. Formy Božej prítomnosti sú mnohoraké: Boh je prítomný vo stvorení, môžeme ho v ňom obdivovať, je prítomný v Eucharistii – môžeme ho tam uctievať, je prítomný v Slove – môžeme ho nájsť v meditácii  sv. Písma,... No jestvuje ďalšia forma Božej prítomnosti ...

Tak ako ostatné formy Božej prítomnosti ani táto prítomnosť v našom vnútri nie je spočiatku predmetom skúsenosti, prežívania, ale je spočiatku predmetom viery. „ A neviete, že Vaše telo je chrámom Ducha Svätého?“ vraví sv. Pavol (1 Kor .6,19) Sv. Terézia z Avily hovorí, že keď prijala a pochopila túto pravdu, znamenala pre ňu osvietenie, ktoré hlboko premeniko jej modlitbový život. (Cesta k dokonalosti, kap. 28, s.24). Každá forma sústredenia, zahĺbenia sa do vnútra tu nachádza svoj pravý zmysel. „Najhlbším stredom duše je Boh“ (sv. Ján z Kríža).


Pozn.: dopracujeme.

Čas pre Boha - ako sa modliť srdcom, Jacques Philippe, vydavateľstvo Serafín, 1993

© StAn