Novéna k Rozväzovačke uzlov

| Tlačiť |

Sv. otec František na Mariánskych dňoch v Ríme, október 2013: O uzloch v našom živote,
ktoré pomáha rozväzovať Panna Mária ... 

Úcta k Panne Márii, Rozväzovačke uzlov“ má pôvod v Augsburgu v Nemecku.

Panna Mária Rozväzovačka uzlov   Kostol v Augsburgu

Obraz (Johann G.M. Schmidtner, 1700) sa nachádza v Kostole sv. Petra na Perlach v Augsburgu)
Perlach je názov miesta, kde kostol stojí. Bol postavený niekedy pred rokom 800 ako drevený,
odvtedy je niekoľkokrát prestavaný a nedávno rekonštruovaný.

Novéna k milostivému obrazu, ktorú uvádzame z „Máriinej doby“ 4/2005, vyšla vo Francúzsku,
v mestečku Le Mesnil-le-Roi v niekoľkých svetových jazykoch.

Teologický základ titulu Rozväzovačka uzlov:

Keď neposlušnosť Adama so spolupôsobením Evy bola nahradená poslušnosťou Krista s pomocou Márie. S neposlušnosťou Evy prišla smrť, s poslušnosťou Márie prišiel život. Ona nie je konkurenciou Ježiša, ale bez jej poslušnosti by nebol život. Tým Mária poslušnosťou rozviazala uzol neposlušnosti a naopak uvoľnený uzol nevery Evy Mária zviazala do uzla viery. /Sv. Irenej, 2.stor./

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=2004092126

https://cs.wikipedia.org/wiki/Panna_Maria_rozvazuj%C3%ADc%C3%AD_uzly


Z prílohy si môžno odkopírovať a vytlačiť Ikonu PMRu
, na zadnú stranu prosíme uviesť:

Panna Mária Rozväzovačka uzlov
www.marianskehnutia.sk/modlitba
Ikonopisecká dielňa Michala Archanjela - Bratislava  2013
www.ikona.sk
Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Komentár k ikone PMRu..doc)Ikonografický komentár k ikone PMRu.[ ]31 Kb
Stiahnuť tento súbor (Rozvazovacka_uzlov.jpg)Panna Mária Rozväzovačka uzlov[ ]355 Kb
Stiahnuť tento súbor (Rozviaž uzol svojho života.doc)Rozviaž uzol svojho života.doc[ ]45 Kb