Panna Mária je modlitba

PDF | Tlačiť |

Prvé zobrazenie Panny Márie v katakombách bol obraz ako sa modlí.
To, že P. Mária je modlitba, je tajomstvo.
Treba spoznávať, kto je ona, jej dušu, ktorá je neustále obrátená k Bohu.

Modlitba je práve to, že som stále otočený k Bohu. ...

Naproti tomu my sa ustavične pozeráme do seba a pitveme sa v sebe.

Mária, Nepoškvrnené počatie vidí neprestajne Boha.  Práve v tomto duchu sa

učme žiť modlitbu aj my. Preto nám ona hovorí v posolstvách trikrát: modlite sa.

Až kým sa naša duša nestane pokojom.

Je treba vkĺznuť do modlitby s Máriou. Poklad Matky patrí jej deťom. Matka

nám chce dať svoj poklad – svoju dušu – ona nás tajomným spôsobom naučí

modliť sa,  lebo my sa modliť nevieme.

Keď hovoríš Mária, v echu hovoríš Boh, a to bez strachu. Vojdime do Máriinej

modlitby a spoznáme veľkosť Božej lásky, ale aj zázrak, ktorým som. Nie je to

ľahké  prijať, že som zázrak v božích očiach. Mária nám pomôže k zmiereniu

so sebou samým a naučí nás žiť intimitu s Najsvätejšou trojicou.

Pozýva nás vstúpiť do hĺbky duchovného života s Pánom. Ak budeme mať

záujem, ona nás to naučí. 

(Spracované podľa:  DC  p. Philippe Mascarel v r. 2009 v Kežmarku)

© StAn