Bratstvo v Trnave

Bratstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie za obrátenie hriešnikov, zaujímavosť z histórie.

R. 1832 arcibiskup Paríža Mons. De Quélen zveril farnosť Notre Dame des Victoires mladému kňazovi Karolovi Des Genettes, ktorý sa dal srdcom a horlivosťou pre dobro duší v tejto suchej a ľahostajnej oblasti. Znechutený neužitočnosťou svojich námah opakovane žiada svojho preláta o preloženie. Arcibiskup mu vždy odpovedá: „Modli sa a dôveruj". O štyri roky príde z Neba odpoveď.

Pokračovanie...

 

Dominikánske mariánske centrum

Vznik a vývoj

Korene vzniku ružencových bratstiev siahajú až do prvej polovice 13. storočia. Podľa legendy modlitbu posvätného ruženca prijal od Panny Márie sv. Dominik, zakladateľ Rehole kazateľov(dominikánov).
Modlitba sv. ruženca sa mala stať účinným prostriedkom rozjímania nad udalosťami Kristovho života a šírenia lásky medzi ľuďmi. Nečudo, že dominikáni majú k modlitbe ruženca osobitný vzťah a na ich pôde vzniklo aj prvé ružencové bratstvo, ktoré v  r. 1470 založil blahoslavený Alan de la Roche.

Pokračovanie...

 

Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Sme cirkevne schválená organizácia, ktorá chce šírením mariánskych večeradiel, zasväcovania sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, modlitieb svätého ruženca a iným apoštolátom napomáhať víťazstvu Panny Márie, ktoré predpovedala vo Fatime a príchodu Ježiša Krista do ľudských sŕdc.

INSPM v Košiciach zastrešuje aj Združenie rodín NSPM , ktoré organizuje každoročne Letný rodinný tábor Fatima. Tábor je určený pre celé rodiny a prebieha v duchu Večeradiel.

Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
Jesenského 26
04001 Košice
tel.:0905 412040 , 055 6334924
e- mail: marta@maria.sk (Marta Uchalová)
www.maria.sk


Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (INSPM a Dominikáni.doc)Hľadanie jednoty[ ]25 Kb
 

Mariánske centrum Medžugorie

Mariánske centrum Medžugorie Bratislava, rozširuje mariánske posolstvá z Medžugoria (Chorvátsko) vydávaním časopisu Medžugorie, ktorý je prekladom z originálu vydávaného vo Viedni (Gebetaktion Medjugorje, Wien). Vychádza 4 krát ročne. Centrum vydáva aj publikácie súvisiace so zjaveniami Panny Márie v Medžugorí.

Pokračovanie...

 

Mariánske kňazské hnutie – večeradlá s Pannou Máriou

Mariánske kňazské hnutie (MKH) vzniklo vnútornou inšpiráciou dona Gobbiho, talianskeho kňaza v roku 1972 vo Fatime. Jeho početné rozjímania s Máriou sú zachytené v tzv. Modrej knihe.

Cieľom povolania Dona Gobbiho je šíriť zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie ako obnovu svojho krstného zasvätenia, stretávanie sa na večeradlách s Pannou Máriou v očakávaní jej víťazstva  a vernosť Cirkvi pod vedením pápeža.

Pokračovanie...

 

Stránka 1 z 6

«ZačiatokDozadu123456DopreduKoniec»

© StAn