Dominikánske mariánske centrum

PDF | Tlačiť |

Vznik a vývoj

Korene vzniku ružencových bratstiev siahajú až do prvej polovice 13. storočia. Podľa legendy modlitbu posvätného ruženca prijal od Panny Márie sv. Dominik, zakladateľ Rehole kazateľov(dominikánov).
Modlitba sv. ruženca sa mala stať účinným prostriedkom rozjímania nad udalosťami Kristovho života a šírenia lásky medzi ľuďmi. Nečudo, že dominikáni majú k modlitbe ruženca osobitný vzťah a na ich pôde vzniklo aj prvé ružencové bratstvo, ktoré v  r. 1470 založil blahoslavený Alan de la Roche.

Zásluhou jeho a ďalších  dominikánov sa modlitba sv. ruženca aj ružencové bratstvá v západnom kresťanstve rýchlo šírili. Vďaka úsiliu bl. Alana de la Roche bolo v r. 1475 ružencové bratstvo schválené v Katolíckej cirkvi.  Zhruba o 100 rokov neskôr, udelil  dominikánskemu rádu pápež Pius V.  výsadu zakladať ružencové bratstvá a z moci svojho úradu na večné časy poveril modlitbu sv. ruženca rozširovať.

V šírení  modlitby sv. ruženca obzvlášť vynikal laicky dominikán bl. Bartolomej Longo (1841-1926), ktorého pápež Ján Pavol II. nazval „apoštol ruženca“.
Aj na Slovensku sa o šírenie, zakladanie, či spravovanie ružencových  bratstiev starajú bratia dominikáni.
Slovenská provincia Rehole kazateľov za týmto účelom v r. 1994 založila Dominikánske mariánske centrum (DMC) so sídlom v Košiciach. Provinciál rehole menuje spomedzi bratov dominikánov provinčného promótora pre ruženec. O ružencových spoločenstvách a aktivitách DMC pozri na www.dmc.sk

Poznámka: Je obdivuhodné, že tzv. Ruže spoločnej modlitby ruženca v „bratstvách“ existovali i pred rokom 1989 (pád komunizmu), keď na Slovenku dominikáni ako rehoľa nemohli pôsobiť. Ruže organizovali pomocou ružencových kartičiek laičky.

Knihy: 

Ruženec
S Máriou kontemplovať Krista

Praktická pomôcka pre tých, ktorí sa radi modlia posvätný ruženec, ale aj pre „začiatočníkov“, ktorí sa o tejto modlitbe chcú dozvedieť čo najviac. Kniha je rozdelená do štyroch väčších častí.
Druhá časť je venovaná už konkrétnej modlitbe posvätného ruženca. Obsahuje rôzne úvodné modlitby, modlitby k Duchu Svätému, a niekoľko rozjímaní ku každému tajomstvu posvätného ruženca. Tieto rozjímania sú zostavené výlučne zo Svätého písma, z Nového i zo Starého zákona. Sú kratšie i dlhšie, čo určite oceníte aj pri spoločnej mesačnej modlitbe vo vašom ružencovom bratstve. Zaujímavosťou je Biblický ruženec, v ktorom sa pred každým Zdravasom prečíta krátky citát zo Svätého písma hlbšie vysvetľujúci dané tajomstvo.

Kniha má 363 strán a praktický formát modlitebnej knižky.

Objednať si ju môžete listom, emailom, alebo telefonicky, poprípade si ju môžete osobne zadovážiť v Dominikánskom mariánskom centre v Košiciach, tel.: (055) 6230 137.

Kontakt:
Telefón: 0905 244583, 055 623 01 37
e-mail:  dmc@dominikani.sk

© StAn