Živá voda Turzovky

PDF | Tlačiť |

Duchovné motto :

„V posledný deň sviatkov Ježiš zvolal: „Ak  je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Z jeho vnútra   potečú prúdy  Živej Vody. To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. “ Jn 7,37


Vznik a vývoj

Združenie ŽVT vzniklo v r.1999 v Bratislave, za účelom zveľaďovania pútneho miesta na hore Živčák v Turzovke. Združuje 13 riadnych členov z celého Slovenska a 4 čestných členov i z radov duchovných osôb. Patril sem predovšetkým moravský katolícky kňaz Metodej Kuběna, sestra Bernadeta Pánčiová  z Vrícka-zakladateľka Rodiny Nepoškvrnenej a sr. Mária Magdaléna  Šalagovičová-od Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Fatimskej. Pôvodne malo 4 zakladajúcich členov, ktorí sa Turzovke venovali vyše 20 rokov. Dňa 19.októbra 2008 bolo miesto na hore Živčák v Turzovke oficiálne vyhlásené za pútne miesto s kaplnkou Panny Márie posvätenou o. kardinálom Korcom v roku  17.októbra 1993. Začiatok tohto pútneho miesta sa však datuje od r.1958, kedy sa hájnikovi Matúšovi Lašútovi zjavila Panna Mária;  8.septembra 1958 sa na miesto zjavenia prišlo modliť asi tisíc ľudí. Turzovka dostala aj názov – Slovenské Lurdy. Panna Mária sa na Turzovke zjavila ako v Lurdoch, teda ako Nepoškvrnené Počatie. Podobá sa Lurdom aj početnými prameňmi  „živej vody“ a medzinárodným  charakterom účasti pútnikov. Cirkev k otázke pravosti zjavenia nevydala zatiaľ žiadne oficiálne stanovisko.


Základné ciele

- šírenie úcty  k  Najsvätejšej Trojici a úcty k Panne Márii - Kráľovnej Turzovky
- organizovanie hlavnej púte ( i ďalších ) na horu Živčák, na sviatok Najsvätejšej Trojice – 7.júna
- propagácia  a šírenie  informácií o pútnom mieste na hore Živčák  v Turzovke
- vydávanie  a rozširovanie  brožúr, kníh, videofilmov, CD-nosičov a iného informačného materiálu
- organizovanie  duchovných programov, prednášok alebo iných podujatí pre verejnosť
- organizovanie  púti  na horu Živčák, ale aj na iné pútnické miesta - Šaštín, Devín, Blatnohrad a Krakow
- mesačné modlitbové stretnutia na Devíne – za nápravu krívd voči misii sv. Cyrila a Metóda
- raz ročne dňa 28.októbra – organizovanie pripomienky osobnosti slovenského kniežaťa Rastislava, v jeho kniežacom sídle na Devíne


Iné aktivity

Zásluhou Združenia ŽVT sa navrátil „milostivý obraz Panny Márie, Kráľovnej Turzovky“ z Nemecka, kde bol počas totalitného ateistického režimu ukrývaný. V r. 1994 bol slávnostne umiestnený v kaplnke na hore Živčák. Milostivý obraz bol vystavený k verejnej úcte a konali sa pri ňom večeradlá vo viacerých kostoloch na Slovensku. Obraz putuje po Slovensku už 15 rokov všade tam, kde o to veriaci požiadajú. Dnes je vyrobených 33 kópií milostivého obrazu  a jeden kus sa nachádza v Nemecku. Združenie dalo vyrobiť aj tzv. malé kópie milostivého obrazu (formát A3) a do r. 2009  ich bolo rozšírených po celom Slovensku viac ako 1200 ks. Ďalšie podrobnosti i plán aktivít  OZ ŽVT možno získať na kontaktnej adrese. 


Kontakt :
Živá voda Turzovky
Tajovského 27
81104 Bratislava
tel. 00421 5477353
e-mail: zivavodaturzovky@zoznam.sk
www.zivcakova.sk (Všeobecné informácie  o Turzovke)

© StAn