Mariánske centrum Medžugorie

PDF | Tlačiť |

Mariánske centrum Medžugorie Bratislava, rozširuje mariánske posolstvá z Medžugoria (Chorvátsko) vydávaním časopisu Medžugorie, ktorý je prekladom z originálu vydávaného vo Viedni (Gebetaktion Medjugorje, Wien). Vychádza 4 krát ročne. Centrum vydáva aj publikácie súvisiace so zjaveniami Panny Márie v Medžugorí.


Na telefónnom čísle  02 52927210 je odkazová služba, kde si možno vypočuť aktuálne mesačné posolstvo .

Kontakt:
Mariánske centrum
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
www.marianskecentrum.sk

© StAn