Mariánske kňazské hnutie – večeradlá s Pannou Máriou

PDF | Tlačiť |

Mariánske kňazské hnutie (MKH) vzniklo vnútornou inšpiráciou dona Gobbiho, talianskeho kňaza v roku 1972 vo Fatime. Jeho početné rozjímania s Máriou sú zachytené v tzv. Modrej knihe.

Cieľom povolania Dona Gobbiho je šíriť zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie ako obnovu svojho krstného zasvätenia, stretávanie sa na večeradlách s Pannou Máriou v očakávaní jej víťazstva  a vernosť Cirkvi pod vedením pápeža.V roku 1974 sa k hnutiu začali pripájať aj laici (na Slovensku oficiálne v roku 1990), stretávajú sa na večeradlách, príležitostne i spolu s kňazmi. K večeradlu používajú príručku vydanú Združením Máriina doba .

Mariánske hnutie (MH) nie je organizáciou v pravom zmysle slova. Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a návšteva večeradiel  sa neviaže na členstvo.  Je určené pre všetkých veriacich, ktorí ostávajú a angažujú sa naďalej vo svojich združeniach, reholiach, hnutiach.


                       Večeradlá nám pomáhajú zjednotiť sa a mať jedno srdce a jednu dušu

                                    na slávu Najsvätejšej Trojice v očakávaní druhých Turíc.


Kontakt:
Združenie Máriina doba
Jašíkova 20
821 03 Bratislava
Telefón:  02 43339471
e-mail: alzbeta@maria.sk (Alžbeta Vojtková)
www.mkh.sk (časopis Máriina doba, Modrá kniha, ...)

© StAn