Mariánske sestry - laickí obláti

PDF | Tlačiť |

Obláti pri reholi Mariánskych sestier.
Sú to laici s prísľubmi ku konkrétnemu rehoľnému domu, žijú danú  spiritualitu vo svete.

Kontakt:
Mariánske sestry
044 O1 Drienovec č.3
marianske.sestry@gmail.com
tel. 0915 955387
marianske-sestry.mariales.com

© StAn