Misia Máriina

PDF | Tlačiť |

Kresťanské spoločenstvo laikov.
Spoločenstvo má štatút od r. 1968,
pozri viac...

Kontakt:

http://misiamariina.sk

© StAn