Modrá armáda rytierov Nepoškvrnenej

PDF | Tlačiť |

Združenie Modrej armády sme založili ako členovia Rytierstva Nepoškvrnenej (pozri Prezentáciu) v Košiciach 8. decembra 2000. Oficiálne občianske združenie vzniklo v apríli 2001. Súhlas o. arcibiskupa Alojza Tkáča sme získali v auguste 2001.

MARN združuje občanov – kresťanov so silným sociálnym cítením a zameriava sa v prvom rade na ochranu počatého života až po prirodzenú smrť.

Členovia  sa denne modlia za počaté deti krížovú cestu nenarodených. Jeden krát v týždni (v stredu) o 15.00 h. sa stretávame pri soche Immaculaty na námestí v Košiciach a o 7.45 h. na sídlisku KVP v kostole u karmelitánok  na spoločnú modlitbu; v mesiaci február  vždy denne. Jedenkrát mesačne sa stretávame na spoločnom Večeradle s Pannou Máriou v pastoračnom centre vo farnosti KVP.

25. marca na sviatok Zvestovania Pána a Deň počatého dieťaťa po slávnostnej svätej omši v pripravených stánkoch oboznamujeme verejnosť cez informačné  materiály o svojej činnosti  a najmä o hodnote a dôstojnosti ľudského života od počatia.

Modrá armáda je ako organizácia členom  Fóra života, kde spolupracujeme na celoslovenskej úrovni.

Predsedníctvo združenia usiluje prakticky i modlitbou o prijatie  nenarodených detí sv. Cirkvou ako mučeníkov nevinnosti, aby ich obeť v spojení s Kristovým vykupiteľským dielom,  mnohé duše, duše ich rodičov  priviedla  k opravdivému pokániu.

Na úrovni slovenskej Cirkvi sa usilujeme - s požehnaním a podporou  arcibiskupa Košickej arcidiecézy Mons. Alojza Tkáča - o zasvätenie Slovenska Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska a Kráľovnej  Slovenska v treťom tisícročí, kedy za 150 rokov hrozí Slovensku vymretie...

Na tento úmysel sa angažujeme aj vo farnosti sídliska KVP v Košiciach, podporujúc manželstvá, rodiny a matky. V spolupráci s farnosťou  pripravujeme a odovzdávame pri ich výročiach a  pri sv. krstoch  na pamiatku pozdravné listy.

Príloha - modlitby, schválené  arcibiskupom Košickej arcidiecézy, 2009:

Modlitba zasvätenia Panne Márii Sedembolestnej v treťom tisícročí

Modlitba za domov k Panne Márii, Pomocnici kresťanov

Pre TEBA! Mária, pridávam od Teba:

Tichá a ukrytá, ukrytá v Ukrytom,
prosím, ukry ma v ňom, ukry ma v ňom.

Kontakt:
OZ MARN, Pastoračné centrum, trieda KVP č.6,
040 23 Košice
Predseda OZ: J. A.Vávra, 055 6428358

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (scan0018.jpg)Modlitba I.[ ]543 Kb
Stiahnuť tento súbor (scan0019.jpg)Modlitba II.[ ]574 Kb

© StAn