Priatelia Saletínov

PDF | Tlačiť |

Saletíni  je rehoľa kňazov a bratov opierajúca sa o zjavenia Panny Márie v La Sallete vo Francúzsku. 


Kontakt:
Misionári Matky Božej Lasaletskej
Rim. kat. farský úrad
972 32 Chrenovec
www.saletini.sk : Informácie o ich pôsobení na Slovensku a ich apoštoláte

© StAn