Rodina Nepoškvrnenej Čistoty

PDF | Tlačiť |

Rodina Nepoškvrnenej čistoty bola založená v roku 1998 v Litmanovej. Hora Zvir v katastri obce Litmanová je oficiálnym pútnickým miestom s novým gréckokatolíckym chrámom  od r. 2008. Za pútnické miesto ju vyhlásil  arcibiskup vladyka Ján Babjak. V rokoch 1990-95 sa tam zjavovala dvom vizionárkam Ivetke a Katke Panna Mária. Osobitná cirkevná komisia skúma posolstvá a životy oboch vizionárok.

Silným impulzom k  založeniu RNČ boli tie posolstvá, v ktorých Panna Mária žiadala modliť sa na dané úmysly. Završením bola prosba, keď povedala vizionárke Ivetke: "Pobozkaj nohu, ktorá rozšliape satanovi hlavu!" Na základe tejto prosby rástla túžba po spoločnej modlitbe s konkretným úmyslom:  "Za skoré víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie". Máme šesťtisíc členov, ktorí denno - denne prosia a modlia sa na tento úmysel.

Na hore Zvir je denne liturgia  o 14.00 hod. Duchovným správcom hory  je o. Vasil Kindja. Pútnikov sprevádza Anna Virová


Kontakt:
MAGNIFICAT o.z. ZVIR
Litmanová
065 31 Jarabina
Tel. : 0915 540886 , 025 4367167 , 052 4367167
e-mal: infolitmanova@centrum.sk
www.litmanova.info.sk
Oficiálna stránka pútnického miesta: www.horazvir.sk
Niektoré podrobnosti sú uverejňované priebežne v časopise M Rosa (vydáva o.z. Magnificat  Bratislava)

© StAn