Rodina Sedembolestnej Panny Márie pri Bazilike v Šaštíne

PDF | Tlačiť |

Vieme, že spoločenstvá Panny Márie Sedembolestnej jestvovali na Slovensku už v 18.storočí. V zápisnici z diecéznej vizitácie v Šaštíne z roku 1778 sa hovorí, že pri chráme Sedembolestnej v Šaštíne existuje Združenie Sedembolestnej Panny Márie pre veriacich. Pápež Klement III. ho obdaril rozličnými odpustkami a duchovnými výhodami“(Naša Sedembolestná Matka, don Ernest Macák, 173)


Modlitbové spoločenstvo, ktoré sa pravidelne v piatok schádza na modlitbách za jednotu kresťanov  sa túžilo podieľať  na šírení úcty, dôvery a lásky k Sedembolestnej Panne Márii. Na tento úmysel sa modlili aj v skupinách v Radošovciach, Chropove, Trnave, Borskom Mikuláši, Skalici, Studienke, Šaštíne, Štefanove, Šajdíkových Humenciach.


Modlitby priniesli svoje ovocie: 4. februára 2006 na prvú fatimskú sobotu v  kláštore Baziliky Sedembolestnej Panny Márie sa spoločenstiev ujal kňaz, don Ernest Macák. ktorý vo svojich knihách odovzdáva posolstvo lásky a jednoty.   Zázračne to vyjadruje obraz Márie  v  Soche Sedembolestnej: poukazuje na jednotu sŕdc a lásky na zemi aj na nebi.


Na tomto mieste máme dar z Neba. S veľkou láskou sem prichádzame každú prvú sobotu v mesiaci a pozývame všetkých do nášho spoločenstva Rodiny Sedembolestnej Panny Márie!


Naša Sedembolestná Matka je pre nás radosťou, že ju máme, útechou v krížoch života, nádejou vo všetkých ťažkostiach. Milujme ju a skladajme jej do náručia všetko, všetko.

Žehná Vás všetkých
Don Ernest Macák
Cerová  7.7.2009


Kontakt:
Rodina Sedembolestnej Panny Márie
tel.: 0903 462 064 , 0907 302 315 , 034/ 651 7905
e-mail: rodina@sedembolestna.sk
www.sedembolestna.sk

© StAn