Rytierstvo Nepoškvrnenej

PDF | Tlačiť |

Rytierstvo Nepoškvrnenej je hnutie, ktoré založil sv. Maximilián Mária Kolbe 16. októbra 1917 v Ríme. Cieľom Rytierstva Nepoškvrnenej je obrátenie a posvätenie všetkých ľudí prostredníctvom Ježišovej Nepoškvrnenej Matky. Výstižne to vyjadruje veta:
"Získať svet pre Krista skrze Nepoškvrnenú!"


Hlavnou podmienkou je osobné zasvätenie sa Nepoškvrnenej, ďalšími podmienkami sú nosenie zázračného medailónika a zapísanie sa do Knihy MI(Rytierstva Nepoškvrnenej) v jeho sídle. Rytierstvo Nepoškvrnenej pri svojej práci používa predovšetkým duchovné prostriedky: modlitbu, pokánie, príklad dobrého kresťanského života a obetu každodenných ťažkostí a utrpení. Ďalej sú to materiálne prostriedky ako vydávanie a rozširovanie mariánskej tlače, iné formy masmediálneho apoštolátu, rozširovanie zázračného medailónika. Pri svojom apoštoláte MI používa taktiež iné vhodné prostriedky podľa možností jeho členov.


Zakladateľ MI zostavil a odporúčal denne sa modliť nasledujúcu krátku modlitbu:

"Ó Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame, i za všetkých, ktorí sa k tebe neutiekajú, najmä za nepriateľov Svätej Cirkvi a tebe odporúčaných. Amen"

Kontakt:
Rytierstvo Nepoškvrnenej
Kláštor Minoritov, 053 14 Spišský Štvrtok
tel/fax: 053 4598400
e-mail: minorspstvrtok@stonline.sk
www.rytier.sk


© StAn