PDF | Tlačiť |

Skupiny Panny Márie – Manželské spoločenstvá (Equipe Notre Dame)

„Ak skupiny Panny Márie nie sú zdrojom pripravených mužov a žien, ktorí odvážne berú na seba svoje zodpovednosti v Cirkvi a v spoločnosti, tak strácajú svoj zmysel.“   (Zápisník Jána Pavla II. pre tretie Milénium)

Kontakt:
Web-stránky: www.end-slovensko.com
otec Pavol Sendrej CSsR z Podolinca a otec Marian Sabol z Telgártu
Jozef Komišak
0914/250970

© StAn