Spoločenstvo Fatima

PDF | Tlačiť |

Spoločenstvo je zamerané hlavne na apoštolát v Rusku.

V súčastnosti ponúka stretnutia vo farnostiach na tému:

Fatimské posolstvo a súčasnosť, prednášajúci o. Martin Benko.

Podrobne i o treťom fat. posolstve tu

Kontakt:
SF, P.O.Box 209
814 99 Bratislava
email: fatima.si@stonline.sk
www.fatima-sf.sk

© StAn