Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

PDF | Tlačiť |


Oznamy:

Nová  stránka SKr:  www.spolocenstvokralovnejrodiny.sk

Pozrite si akciu SKr k vyrociu Fatimy na tu uvedenej stranke.

Byť kráľovnou rodiny znamená byť dobrou ženou v katolíckej cirkvi

"Dnes sa v Tebe tiež zjavuje moc a sloboda človeka. Lebo dnes, keď sa Boh rozhodol pre svoj závažný a veľký plán, posiela k Tebe anjela, aby Ti zjavil tajomstvo tohto plánu a požiadal ťa o súhlas.
A Slovo nezostúpi do Tvojho lona skôr, pokiaľ tomu nedáš slobodný súhlas.
Čaká pri bráne Tvojej vôle, až keď sa Ti zapáči a otvoríš ju tomu,
ktorý túži vstúpiť do Tvojho vnútra. Nikdy by tam nevstúpil, keby si mu neotvorila svojou odpoveďou:
Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
Večné božstvo klopalo na Tvoju bránu, Mária, ale keby si nechcela otvoriť dvere svojej vôle,
Boh by sa nikdy nevtelil.
Začervenaj sa preto, moja duša, keď vidíš, ako Boh uzatvoril zmluvu a príbuzenstvo s Máriou.
Dnes môžeš vidieť, že hoci si bola stvorená bez toho, či si to chcela, nebudeš spasená, ak nebudeš chcieť."

/sv. Katarína Sienská OP/

„Ježiš z kríža zveruje svoju Matku do opatery syna, učeníka.No hovorí aj učeníkovi: „Hľa Tvoja Matka.“ A od tej chvíle si ju učeník vzal k sebe, ale grécky text je omnoho hlbší a bohatší. Mohli by sme ho preložiť takto: „Vzal si Máriu do intimity svojho života, do hĺbky svojho bytia.“ /Benedikt XVI./

Opýtaj sa samej seba:
Chcem mať ja Máriu vo svojom dome, v hĺbke svojho bytia? Pustím ju do intimity môjho života?

„Ak má niektorá žena neveriaceho muža a on chce s ňou bývať, nech muža neopúšťa, lebo neveriaci muž sa posväcuje v žene ...“ /Porov. 1 Kor 7,13-14/

Pre Spoločenstvo Kráľovnej rodiny zostavila Ľubomíra Cehuľová, ktorá prijala zodpovednosť za toto spoločenstvo na Slovensku, Knihu odporúčaní a krátkych životopisov svätých. Kniha chce členkám Spoločenstva Kráľovnej rodiny a ich sympatizantom priblížiť spôsob života v spoločenstve, ktoré je duchovným spoločenstvom katolíckych žien.

Z danej knihy budeme dopĺňat na tejto stránke vybrané texty. Celú knihu si možno objednať na adrese: lubomiracehulova@gmail.com.

Príhovor  Fr. Pia Máriu Majeroviča, OP:

Cieľom Spoločenstva Kráľovná rodiny, okrem iného, je formácia členiek podľa vzoru Márie a svätých.Mária Ty si Kráľovnou rodiny a Matkou Cirkvi! Svätí a svätice sú deti svätej Cirkvi. Všetci sú absolventi vysokej školy evanjelia. Podľa inteligencie ducha a miery milosti jeden to zvládol skôr, iný sa k tomu úporne dopracoval po dlhom čase. Jedného učil priamo Tvoj Syn Ježiš, iný chodil k Tebe po radu, pomoc. Neskôr to pocítil každý, že bez Teba to tak ľahko nešlo. Keď prišiel čas osvedčiť sa teoreticky i v praxi, každý hľadal pomoc u Teba, Ježišova Matka.Ty si viedla týchto našich veľkých bratov a sestry. Prišli k Ježišovi skrze Teba, ako Ježiš prišiel k nám skrze Teba!
Svätá Cirkev nám ich predstavuje v liturgickom kalendári ako v albume. Vyťahujeme z neho ich fotografie a predstavujeme si ich ako čisté a krásne vzory aj pre nás, kresťanov?dneška.
Ich životopisy ukazujú jeden cieľ , že milosť v nich nebola márna, že Boh bol v nich a skrze nich oslávený. Teda keď to mohli dosiahnuť oni, prečo nie aj my, moderní kresťania,kňazi, rehoľníci, otcovia a matky dneška?
V tomto pestrom albume svätých poznávame, že to boli ľudia ako my, z mäsa a kostí, nespadli ako hotoví svätí z neba ani sa takí nenarodili, ale museli rásť. Boh im bol cieľom a preto všetko podriaďovali tejto myšlienke,spojiť sa s ním naveky. Duchovný život je len jeden, cieľ je len jeden, len cestyk nemu sú rozličné. A to je krásne! Koľko svätcov, toľko osobných odtieňov na ceste svätosti. Pred nami je pestrá obrazovka, zaujímavé filmy života,
nádherné uzávery: „Boh nám stačí!“K tomuto cieľu si pomáhala priamo i nepriamo Ty, Matka Ježišova, Kráľovná rodiny, preto Ti právom patrí kytica vďaky. V mene týchto oslávených bratov a sestier chcem Ti ju vložiť do vázy ako prejav vďaky a radosti. Mám jednu túžbu, aby sa k Tebe Matka a Kráľovná pripojili
všetci, čo budú prezerať fotografie tohto albumu, žiť a nasledovať Ťa podľa príkladu týchto Tvojich oslávených
detí a odporúčaní Spoločenstva Kráľovnej rodiny.
/Na sviatok Panny Márie Kráľovnej v Bratislave, 22. 8. 2012./

„Teším sa, že sa vaše spoločenstvo rozvíja, modlí sa a vykonáva
požehnanú činnosť. Prosím o modlitby a aj ja zahŕňam do modlitieb vaše spoločenstvo.“

P. Reginald OP, provinciál dominikánov na Slovensku /vybrané z mailovej správy/
.

Vznik Spoločenstva Kráľovnej rodiny  v roku 2007 pozri v Prílohách: Svedectvo zakladateľky.

Z úvodu knihy:

"Ach, ktože nájde ženu dobrú? Jej cena je nad perly" (Prís 31,10)...Žena je silná vedomím zverenej úlohy, je silná
skutočnosťou, že Boh "jej zveruje človeka" vždy a všade i v podmienkach spoločenskej diskriminácie, v akých sa môže nachádzať. Toto vedomie a toto základné povolanie hovorí o ženskej dôstojnosti, ktoré sa jej dostáva od Boha, a to ju robí "silnou" a upevňuje to jej povolanie: Týmto spôsobom ...žena je nenahraditeľnou oporou a zdrojom duchovnej sily pre iných, ktorí si uvedomujú veľkú energiu jej ducha... Každá pokrstená žena a matka je Božou dcérou – Božou princeznou a v Božích očiach je kráľovnou vo svojej rodine a pre svoju rodinu.

Mnohé ženy však nie sú docenené nielen po finančnej, ale aj morálnej stránke. Skrytá obeta, utrpenie či už fyzické alebo duševné, každodenný „kolotoč“ rodinných povinností, mnohé rodinné problémy a ťažkosti nie sú dostatočne „zaujímavé“ a podstatné nielen pre štát, spoločnosť, ale častokrát aj pre vlastných členov rodiny.
Cieľom Spoločenstva Kráľovná rodiny je oznámiť každej takejto žene, že je v Božích očiach kráľovnou – kráľovnou pre svoju rodinu. Podľa Božej predstavy nielen šľachtičné a bohaté dámy si zaslúžia titul kráľovná. Aj chudobná žena, ktorá sa snaží žiť podľa Božej vôle, získava kráľovský titul od Boha, ktorý je najcennejší a je kráľovnou pre svoju rodinu. Byť kráľovnou znamená byť ženou „do voza i do koča“.
To znamená byť vznešenou dámou, ktorá sa pred nikým neponižuje a zároveň skromnou služobníčkou, ktorá sa nad nikoho nepovyšuje. Neponižovať sa, lebo mám ľudskú dôstojnosť a nepovyšovať sa, lebo každý človek má ľudskú dôstojnosť. Úlohou každej kráľovnej rodiny aj v tej najmenšej slovenskej dedine a v tom najchudobnejšom domčeku a zároveň i v tom najväčšom svetovom meste a najbohatšom paláci je odstrániť komplexy menejcennosti, lebo Boh si Ťa váži a dal ti titul kráľovná - a zároveň prestať opovrhovať inými ľuďmi, lebo kráľovná má slúžiť každému aj najbiednejšiemu chudákovi, či sa to týka biedy telesnej alebo duševnej.

Spoločenstvo Kráľovná rodiny je duchovným  spoločenstvom.
Slovenský názov: Spoločenstvo Kráľovná rodiny
Slovenská skratka: SKr
SKr je spoločenstvom katolíckych žien, starších ako 18 rokov, ktoré sa pod ochranou Kráľovnej rodiny, v charizme sv. Dominika snažia hľadať a žiť pravdu o rodine.

Ciele  SKr:

– sláva Božia a osobná spása členov rodiny;
– zjednocovanie a vyprosenie milosti a Božieho požehnania pre /slovenské/ celosvetové rodiny putujúce
   do večného cieľa Oslávenej Cirkvi;
– spoznávanie a snaha žiť Božiu predstavu o rodine;
– formácia členiek Spoločenstva podľa vzoru Márie a svätých;
– uvedomenie si vlastnej hodnoty a hodnoty každej rodiny v Božích očiach;
– úsile o praktický katolícky život v rodine, v súlade s Božím slovom a učením Magistéria Katolíckej cirkvi.

Nebeskí patróni a vzory:

Panna Mária Kráľovná rodiny - /22.8./ a zároveň všetky sviatky Panny Márie podľa liturgického kalendára.

sv. Dominik – zakladateľ dominikánskej rehole – OP /8.8./

učiteľky Cirkvi - sv. Katarína Sienská OP /29.4./; sv. Terézia z Avily /15.10/; sv. Terézia z Lisieux /1.10/

Január: sv. Rajmund z Peňafortu,OP - sv. Ján Almužník - sv. František Salezský - sv. Tomáš Akvinský

Február: sv. Agáta

marec: sv. Anežka Česká /2.3./ - sv. Perpetua a Felicita /7.3./ - sv. Františka Rímska /9.3./ - sv. Jozef /19.3./ -

sv. Katarína Švédska /23.3./

apríl: sv. Anežka Montepulciano OP /20.4./ - sv. Zita /27.4./ - sv. Katarína Sienska OP /29.4./

máj: sv. Rita /22.5./ - sv. Zdislava OP /30.5./

júl: sv. Alžbeta Portugalská /4.7./ - sv. Cyril a Metód /14.2 a 5.7 na Slovensku/ - sv. Mária Magdaléna /22.7./ -

      sv. Brigita Švédska /23.7./ - sv. Joachim a sv. Anna /26.7./ - sv. Marta /29.7./

august: sv. Ján Márie Vianney /4.8./ - sv. Dominik /8.8./ - sv. Terézia Benedikta od Kríža – Edita Stein /9.8./ -  sv. Maximilián Kolbe /14.8./ - sv. Tarzícius /15.8./ - sv. Štefan Uhorský /16.8./ - sv. Hyacint OP /17.8/ - sv. Helena /18.8./ - sv. Ján Eudes /19.8./ - sv.Ružena Limská OP /23.8./ - sv. Monika /27.8./ - sv. Augustín /28.8./

september:  sv. Michal, sv. Gabriel, sv. Rafael - archanjeli /29.9./

október: sv. Terézia z Lisieux /1.10/ - sv. anjeli strážčovia /2.10./ - sv. Terézia z Avily /15.10/ - sv. Hedviga /16.10./

november: sv. Martin de Porres /3.11./ - sv. Albert Veľký /15.11./ - sv. Margita Škótska /16.11./ - sv. Alžbeta Uhorská /17.11./

december: sv. Jana Františka de Chantal /12.12./ - sv. Gianna Berettová-Mollová /24.12./

Blahoslavení patróni:

bl. Imelda OP /13.5./ - bl. Hyacint Cormier OP /21.5./ - bl. Zdenka Cecília Schellingová /30.7./ - bl. Júlia Rodzinská OP /6.9./ - bl. manželia Louis a Marie-Zélie Martinovi /19.10/ - bl. Sára Salkaházi /27.12./ - bl. Ján Pavol II.

Služobníci Boží:  Boží sluha otec biskup Ján Vojtaššák,  Božia služobnica Žofia Bosniaková

Poznámka: Spoločenstvo: Kráľovná rodiny má celosvetové zameranie, preto odporúčam jednotlivým skupinám Spoločenstva modliť sa a vybrať si ďalších patrónov Spoločenstva podľa im blízkym a domácim svätým a blahoslaveným so zameraním na dobro rodiny. Zároveň je dobré spoznávať, uctievať a modliť sa aj k ďalším významným svätým dominikánskej rehole a svätým celej Cirkvi.

Sviatky SKr

S úctou slávime všetky slávnosti a sviatky v súlade s Katolíckym liturgickým rokom (v jednotlivých spoločenstvách v súlade s farnosťou a diecézou).

Zvlášť si pripomíname:

Hlavný sviatok: Panna Mária Kráľovná /22.8./

Panna Mária Bohorodička /1.1./

Navštívenie Panny Márie u sv. Alžbety /2.7./

Nanebovzatie Panny Márie /15.8./

Sedembolestná Panna Mária /15.9./ (zvlášť na Slovensku)

Panna Mária Ružencová /7.10./

Nepoškvrnené počatie Panny Márie /8.12./

Nedeľa sv. rodiny (Vianoce)

Sv. Dominika – 8.8.

a iných patrónov.

Slávnosti a sviatky slávime v súlade s cirkevným prikázaním a sviatky bližšie SKr slávime podľa organizácie jednotlivých skupín, v súlade s cirkevnou autoritou. Ak sa jednotlivé členky z dôvodu rodinných povinnosti nemôžu zúčastniť na spoločnom slávení sviatkov, pripomenú si ich súkromnou modlitbou.
© StAn