Združenie AVE

PDF | Tlačiť |

Zduženie vydáva časopis Ave s informáciami o zjaveniach Panny Márie, Kráľovnej Pomoci, organizuje púte a spravuje webovú stránku. Kráľovná Pomoci sa zjavuje v Dechticiach od roku 1994. Zjavenia a posolstvá, ktoré prijímajú vizionári  skúma cirkevná  komisia pri Arcibiskupskom úrade v Trnave od októbra 1998.


Kontakt:
Združenie Ave
P.O.Box 91
Bratislava 814 99
e-mail: ave@avemaria.sk
www.avemaria.sk/dechtice

© StAn