Združenie Márie Pomocnice

PDF | Tlačiť |

Združenie Panny Márie Pomocnice kresťanov ( ZMP ) vedie boží ľud k vedomiu živej prítomnosti Panny Márie v každodennom živote. Združenie založil Don Bosco a schválil pápež Lev XII.v roku 1869.

Ako apoštol Ján radil don Bosco vziať si Pannu Máriu k sebe a úplne sa jej zveriť s vierou, že plní voči nám úlohu Matky, Učiteľky, Ochrankyne a Pomocnice.


Hlavný sviatok Panny Márie Pomocnice je 24. mája a členovia ZMP si ju zvlášť pripomínajú každého 24 - tého v mesiaci.  ZMP je začlenené do veľkej saleziánskej rodiny. Zakladá sa pri saleziánskych domoch, pri spoločenstvách dcér Márie Pomocnice alebo pri farnostiach.


Členovia sú účastní na dobrách saleziánskej rodiny a užívajú ovocie liturgických slávení v Bazilike Panny Márie Pomocnice v talianskom meste  Turín. Členovia pred prijatím do združenia absolvujú ročnú formáciu. Potom skladajú prísľub a zaväzujú sa žiť záväzky ZMP.


Kontakt
Združenie Márie Pomocnice
ul. Sv. Cyrila a Metoda 13
071 01 Michalovce
tel.: 056 6431057
email: michalovce@fma.sk
http://www.saleziani.sk/zdruzenie-marie-pomocnice.html

Prosíme hľadajte cez Google, tento link nám momentálne nefunguje.

Emailová adresa je správna.


© StAn