Rytierstvo Nepoškvrnenej

Rytierstvo Nepoškvrnenej je hnutie, ktoré založil sv. Maximilián Mária Kolbe 16. októbra 1917 v Ríme. Cieľom Rytierstva Nepoškvrnenej je obrátenie a posvätenie všetkých ľudí prostredníctvom Ježišovej Nepoškvrnenej Matky. Výstižne to vyjadruje veta:
"Získať svet pre Krista skrze Nepoškvrnenú!"

Pokračovanie...

 

Schonstattské hnutie

Pôsobí v Prešove, Raslaviciach..., je to hnutie apoštolské, výchovné  a jeden z hlavných motívov apoštolátu je Rodina ako duchovné povolanie.
Pápež členom Schonstattského hnutia: ...Rodina nikdy nebola tak napádaná ako dnes."

Pokračovanie...

 

Škapuliarske bratstvá pri Karmelitánskej reholi

PDF | Tlačiť |

Škapuliarske laické bratstvo je zoskupenie veriacich, ktorí prijali karmelitánsky škapuliar a vo svete sa usilujú o dokonalosť v láske podľa ducha karmelitánskeho rádu, zúčastňujú sa na jeho živote a duchovných milostiach v úzkom spoločenstve s Pannou Máriou (myšlienkami, ideálmi a každodennou prácou s ňou).

Pokračovanie...

 

Skupiny Panny Márie – Manželské spoločenstvá (Equipe Notre Dame)

„Ak skupiny Panny Márie nie sú zdrojom pripravených mužov a žien, ktorí odvážne berú na seba svoje zodpovednosti v Cirkvi a v spoločnosti, tak strácajú svoj zmysel.“   (Zápisník Jána Pavla II. pre tretie Milénium)

Kontakt:
Web-stránky: www.end-slovensko.com
otec Pavol Sendrej CSsR z Podolinca a otec Marian Sabol z Telgártu
Jozef Komišak
0914/250970

 

Spoločenstvo Fatima

Spoločenstvo je zamerané hlavne na apoštolát v Rusku.

V súčastnosti ponúka stretnutia vo farnostiach na tému:

Fatimské posolstvo a súčasnosť, prednášajúci o. Martin Benko.

Podrobne i o treťom fat. posolstve tu

Pokračovanie...

 

Stránka 4 z 6

«ZačiatokDozadu123456DopreduKoniec»

© StAn