Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Pokračovanie...

 

Svetový apoštolát Fatimy


Aktuálne:

https://blog.postoj.sk/7300/prva-narodna-konferencia-svetoveho-apostolatu-fatimy-na-slovensku

SAF je verejné medzinárodné združenie veriacich, ktoré chce po celom svete rozširovať fatimské posolstvo Panny Márie. V logu je nápis : Orbis unus oransSvet zjednotený v modlitbe. Je vyjadrením túžby, aby sme všetci zjednotení s našou nebeskou Matkou tvorili jednu modliacu sa rodinu. Jeho stredisko je vo Fatime. Štatúty boli schválené a predstavené Pápežskou radou pre laikov 3.2. 2006, ustanovujúci deň bol 7. októbra 2005 na sviatok Ružencovej Panny Márie.

Pokračovanie...

 

Sympatizanti Rodiny Panny Márie

Laici okolo  spoločenstva  zasvätených a kňazov v Rodine Panny Márie.
Rodina Panny Márie
sa venuje apoštolátu v Rusku a v štátoch bývalého Sovietskeho sväzu. Na Slovensku organizuje duchovné cvičenia pre laikov a každý rok jednodňové stretnutia v Nitre.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (scan0013.jpg)Modlitba [ ]638 Kb

Pokračovanie...

 

Združenie AVE

Zduženie vydáva časopis Ave s informáciami o zjaveniach Panny Márie, Kráľovnej Pomoci, organizuje púte a spravuje webovú stránku. Kráľovná Pomoci sa zjavuje v Dechticiach od roku 1994. Zjavenia a posolstvá, ktoré prijímajú vizionári  skúma cirkevná  komisia pri Arcibiskupskom úrade v Trnave od októbra 1998.

Pokračovanie...

 

Združenie Mária, Kráľovná sŕdc

1. Združenie Mária Kráľovná  sŕdc zoskupuje veriacich, klerikov i laikov, ktorí túžia byť svedkami  pravdy Evanjelia, chcú žiť podľa požiadaviek svojho krstu prostredníctvom úplného zasvätenia sa Kristovi rukami Panny Márie. Preto berú na seba záväzok riadiť sa dokonalou praktikou pravej pobožnosti k Najsvätejšej Panne Márii  podľa učenia svätého Ľudovíta Márie Grigniona z Montfortu, ktorého si zvolia za duchovného sprievodcu a učiteľa

Pokračovanie...

 

Stránka 5 z 6

«ZačiatokDozadu123456DopreduKoniec»

© StAn