Združenie mariánskej mládeže

Združenie mariánskej mládeže vzniklo ako odpoveď na výslovnú žiadosť Panny Márie, ktorá sa zjavila  sv. Kataríne Labouré v roku 1830 v Paríži. Priala si aby vznikli spoločenstvá detí a mladých ľudí, ktoré budú zvláštnym spôsobom ctiť jej Nepoškvrnené počatie a pomocou medaily šíriť dobro, lásku a úctu.

Pokračovanie...

 

Združenie Márie Pomocnice

Združenie Panny Márie Pomocnice kresťanov ( ZMP ) vedie boží ľud k vedomiu živej prítomnosti Panny Márie v každodennom živote. Združenie založil Don Bosco a schválil pápež Lev XII.v roku 1869.

Pokračovanie...

 

Živá voda Turzovky

Duchovné motto :

„V posledný deň sviatkov Ježiš zvolal: „Ak  je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Z jeho vnútra   potečú prúdy  Živej Vody. To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. “ Jn 7,37

Pokračovanie...

 

Stránka 6 z 6

«ZačiatokDozadu123456DopreduKoniec»

© StAn