Svedectvo konvertitu o Márii

Evanjelik konvertuje ku katolicizmu a naučí sa ceniť si Rozväzovačku uzlov.
Napísal a účinkuje Russ Rentler
(K dispozícii na Itunes Russ Rentler "Cesta do Emauz"; v  angličtine.)

"To je pieseň, ktorú som napísal  o mojom  chápaní Márie ako nový konvertita ku katolicizmu. Strávil som doteraz väčšinu svojho života nič dobrého o nej nehovoriac. Ale aj anjel Boží, ktorý ju rešpektuje prichádza k nej, hovoriac jej, že je plná milosti, čo nebolo nikdy predtým povedané o žiadnom človeku.  Mária nám hovorí, že všetky národy ju budú blahoslaviť...generácie budú o nej hovoriť len pekne. Napriek tomu väčšina protestantov nikdy nehovorí  o nej - Boh ju žehnaj alebo jej meno. Akonáhle som zistil, že  má aj naďalej svoju pozemskú úlohu prihovárať sa za nás v nebi, vedel som, že musím napísať pieseň požehnania jej mena a tak  plniť bibliu. Som presvedčený, že Ježiš nám naozaj venoval svoju Matku pri úpätí kríža, a to nielen pre Jána v tej dobe, ale pre všetky krajiny, pre všetky časy."


© StAn